SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

 GODZINY PRACY SEKRETARIATU

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 7.45 -15.15

Telefon kontaktowy: 61/878 06 41

Mail: szp45@poczta.onet.pl

 

LEGITYMACJA SZKOLNA oraz DUPLIKAT

Uczniowie, którzy chcą wyrobić legitymację muszą dostarczyć do sekretariatu:

- jedno zdjęcie legitymacyjne

- kartkę z danymi:

·        imię,

·        nazwisko,

·        klasa,

·        data urodzenia,

·        adres zamieszkania,

Obowiązkowo, do 30 września każdego roku, uczniowie powinni uaktualnić ważność legitymacji - w celu usprawnienia pracy sekretariatu, wychowawcy bądź osoba przez nich wskazana, proszeni są o zebranie legitymacji i przyniesienie w celu uaktualnienia.

Jeśli zgubiłeś/zniszczyłeś legitymację szkolną musisz wyrobić duplikat dokumentu

W PRZYPADKU WYSTAWIENIA DUPLIKATU LEGITYMACJI OPŁATA WYNOSI 9 ZŁOTYCH (wniosek o duplikat do pobrania w sekretariacie szkoły)

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

MIASTO POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

IM. ORP "POZNAŃ"

UL. HARCERSKA 3

61-011 POZNAŃ

NR KONTA: PKO SA 74 1020 4027 0000 1002 1263 9847

 

W tytule opłaty należy napisać:

Opłata za duplikat legitymacji szkolneog oraz imię i nazwisko wpłacającego - ucznia. Z dowodem dokonania opłaty, zdjęciem oraz wnioskiem o duplikat należy zgłosić się do sekretariatu.

 

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
LEGITYMACJI SZKOLNYCH


           W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ) informujemy, że od 23 stycznia 2015 r. został wprowadzony wymóg wpisywania numeru PESEL w legitymacjach szkolnych.


         W świetle obowiązujących przepisów legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają usprawnień do ulgowych przejazdów.


W celu uzupełnienia numeru PESEL prosimy o p i l n e przyniesienie do wychowawcy legitymacji szkolnej.

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

W przypadku zagubienia świadectwa ukończenia szkoły lub klasy należy:

1. Pobrać, z sekretariatu szkoły, wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa.

2. Dokinać opłaty skarbowej na konto szkoły:

 

MIASTO POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

IM. ORP "POZNAŃ"

UL. HARCERSKA 3

61-011 POZNAŃ

NR KONTA: PKO SA 74 1020 4027 0000 1002 1263 9847

 

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 26zł.

 

W tytule opłaty należy napisać:
Opłata za duplikat świadectwa szkolneog oraz imię i nazwisko wpłacającego - ucznia. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i wnioskiem o duplikat świadectwa do sekretariatu skzoły. 

Duplikat wystawia się 7 dni od daty zlozenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 

 

 
© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641