SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” Fundacji Państwo Obywatelskie działającej w partnerstwie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Program „Bezpieczna szkoła” ma na celu budowanie szkoły wymagającej i wspierającej uczniów. W programie zostały wzmocnione: umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców oraz kształtowane były umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów.
Program wzmocnił również funkcję wychowawczą szkoły, sprzyjał budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.

Priorytety „Bezpiecznej Szkoły”
- zachęcanie uczniów do wspólnego budowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
- poszerzenie repertuaru środków oddziaływania na uczniów,
- uzmysłowienie rodzicom ich roli w tworzeniu atmosfery szkolnej.

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641