SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Oferta szkoły


      Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań” w Poznaniu mieści się w dwupiętrowym, kolorowym budynku przy ul. Harcerskiej 3. Nasza szkoła jest otwarta dla każdego rodzica i dziecka. Panuje u nas atmosfera zaufania i poprawnej komunikacji. Uczymy, bawimy, wspieramy, wdrażamy do samodzielności, pielęgnujemy w uczniach radość, ciekawość świata i tolerancję wobec innych oraz kształcimy kompetencje społeczne, rozwijamy talenty i wspieramy rozwój ucznia. Nauka w naszej szkole odbywa się na jednej zmianie. Sale lekcyjne są jasne, przestronne. Wszystkie klasy I-III wyposażone są w sprzęt multimedialny.Oddziały  przedszkolne

    Od lat w naszej szkole prowadzimy oddziały przedszkolne, w których dzieci 5 i 6 letnie są przygotowywane do podjęcia nowych obowiązków w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce. Przełamywany jest stres adaptacyjny u dzieci przekraczających po raz pierwszy próg szkoły. Dzieci otrzymują wsparcie i pomoc nauczyciela-wychowawcy, by w radosny sposób podejmowały rolę „małego ucznia”. Mają stworzone warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień; wspomagamy tych, którzy rozwijają się wolniej. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i kolorowe zabawki. Do dyspozycji dzieci jest wewnętrzny bajkowy plac zabaw. Nieodpłatnie prowadzone są zajęcia: rytmika, język angielski, dodatkowe zajęcia plastyczne, zapoznajemy dzieci z tajnikami technologii komputerowej. Dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Zajęcia dydaktyczne trwają od godziny 8.00 do 13.00. Zajęcia opiekuńcze trwają od godz. 6.00 do godz. 17.00, podczas których najmłodsi mogą ciekawie spędzić czas. Dzieci mają możliwość pod opieką osoby dorosłej korzystania z obiadów.


 

 
 

Klasy pierwsze

     Nasza szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klasy pierwszej. Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani, prowadzą. zajęcia od I do III klasy. Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z najmłodszymi dziećmi. Stosują zasady indywidualnego podejścia do ucznia, dokonują oceny opisowej.
Posiadamy przestronne sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dziecka oraz miejsca rekreacyjne. W każdej sali uczeń ma możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Klasy te znajdują się na oddzielnym piętrze budynku. Ze względu na bezpieczeństwo rozkład przerw międzylekcyjnych jest dostosowany do najmłodszych. Posiadamy wewnętrzny plac zabaw wspomagający psychofizyczny rozwój dzieci.
Uczniowie najmłodsi są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną. Prowadzone są dla nich oddzielne zajęcia: komputerowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, język angielski. Po skończonych zajęciach dzieci zapraszamy do oddzielnej świetlicy.

 


    

Wszechstronna opieka nad uczniem

   Dla dzieci ze wskazaniem lekarskim prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Wszechstronną opiekę nad uczniem, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz interwencje wychowawcze zapewnia opieka pedagoga i psychologa szkolnego. Dla bezpieczeństwa uczniów budynek jest monitorowany wewnątrz i zewnątrz oraz otoczony opieką Straży Miejskiej. Zapewniona jest pomoc medyczna. Dysponujemy nowoczesną pracownią komputerową i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki (czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, kino domowe) oraz pracownie przyrody i języka angielskiego wyposażone w tablice interaktywne.

    Dzieci klas II - III objęte są nauką pływania. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do godz. 17.00. Swoją świetlicę mają uczniowie klas pierwszych. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego funkcjonuje osobna świetlica popołudniowa. Świetlica środowiskowa realizuje zajęcia profilaktyczne.  W szkole mieści się ładna i nowa stołówka, w której wydawane są smaczne śniadania i obiady dla chętnych. W ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej i organizacja zajęć pozalekcyjnych" do dyspozycji uczniów jest boisko, zewnętrzna siłownia, zajęcia z trenerem.


    


WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA TRAKTUJEMY JAKO SWÓJ SUKCES
I STARAMY SIĘ GO OSIĄGNĄĆ POPRZEZ:

- przygotowanie dzieci do podjęcia nowych obowiązków w taki sposób,
   aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce szkolnej,
- przełamanie stresu adaptacyjnego u dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły,
- wsparcie i pomoc nauczyciela - wychowawcy, aby w radosny sposób podejmowały rolę
"małego ucznia",
- stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań,
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej,
- wychowanie dzieci tak, aby sprawiały sobie i dorosłym radość.

WYRÓŻNIAJĄ NAS:

• Klasy sportowe

• Szkoła Promująca Zdrowie

• Szkoła Odkrywców Talentów

• Szkoła Rozwijająca Zdolności Najmłodszych

• Szkoła bez Przemocy

• Akademia Przyszłości

• Kolorowy Uniwersytet

• Szkoła Tańca Hajdasz

• Warsztaty „Mały Artysta”

• Współpraca z ORP "Poznań”

• Współpraca z KS "Sobieski"

• Współpraca z KS Koziołek Poznań

• Sztab WOŚP

• Mini Handball.
 

 

LICZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

- Kółko taneczno-teatralne

- Młodzi Artyści

- „Książkę w dłoń łapię i Poznań poznaję”

- Kółko biblioteczne

- Piłka ręczna kl.III

- Piłka nożna dla dziewcząt kl. II i III

- Piłka nożna dla chłopców kl. II i III

- Koło Przyrodniczo- Turystyczne

- Zespół wokalno- instrumentalny

- Kółko matematyczne kl. IV-VI

- Warsztaty matematyczne

- „Magic Drama Club”- kółko teatralne j. angielskiego

- Koło Poznańczyków

- Code club- klub informatyczny

- Unihokey kl.V,VI 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641