SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

1. Informacje o sprawdzianie szóstoklasisty.

Sprawdzian ma charakter:

powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).

Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Odbywa się w kwietniu.

Trwa 60 minut.
Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

2. Termin sprawdzianu szóstoklasisty 2013r.:

- 4 kwietnia 2013 r. (czwartek), godz. 9:00

3. Wiecej informacji na stronie    OKE   w Poznaniu.
 
                                                                                                Źródło: OKE Poznań

 4. Szóstoklasisto!  Sprawdź się rozwiązując testy on-line!

Przykaładowe testy on-line  na stronach internetowych:

-   http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

-   portalwiedzy.onet.pl/19,quizy_gimnazjalne.html#3

-   http://gwo.pl/strefa-ucznia-m25

-   http://www.sp114.edu.pl/uczniow/matematyka/

-    http://www.maximus.pl/tl-dziedzina-117.html

-    http://www.szostoklasista.pl/test-kompetencji.html

-    http://kursy.multiwiedza.pl/mw-zasoby/tresc/edu/6klasa/index.html 

-     http://testwiedzy.pl/test/38977/test-do-sprawdzianu-klas-szostych.html

-     http://test6.cauchy.pl/btesty/index.php

-     http://2testykompetencji.xx.pl/

-     http://www.egzamer.pl/?gclid=CPec29e-57QCFUdZ3god8VgAvA

-     http://www.cauchy.pl/menu/test-6-klasa/index.php

5. Przykładowe arkusze sprawdzianów  znajdują się na stronach:

-    http://www.egzamin.oswiata.org.pl/index.php?app=test

-    OKE

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641