SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Rok szkolny 2015/16

Grosikowe wspomnienia 

Po letnich wakacjach uczniowie klasy trzeciej kontynuują projekt „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. W ciągu siódmego miesiąca, podczas Grosikowych wspomnień utrwalili poznane pojęcia, poznali euro – walutę krajów należących do Unii Europejskiej, doskonalili umiejętności racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, usystematyzowali wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy oraz bezpiecznego zachowania się w szkole i w drodze do szkoły.


więcej zdjęć...

 

Wracamy z galaktycznej wędrówki
Grosikowe oszczędzanie

 

Razem z Grosikiem podczas jesiennej podróży po galaktyce rozmawialiśmy o racjonalnym oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy. Omówiliśmy dobre rady dotyczące zakupów. Zaplanowaliśmy działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom. Poznaliśmy przyczyny powodujące straty finansowe. Dowiedzieliśmy się też co oznacza „czarna dziura” w naszych finansach. Swoją zdobytą wiedzę zapisaliśmy w „Dzienniku podróży”. Z niecierpliwością czekamy na kolejne Grosikowe wędrówki.


więcej zdjęć...

 

Grosikowe wędrówki

 

Podczas listopadowej podróży z Grosikiem uczniowie poznali przepisy ruchu drogowego oraz zasady kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej. Były zabawy muzyczno – ruchowe. Uczniowie rozwiązali quiz „Wzorowy uczestnik ruchu drogowego”.


więcej zdjęć...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2014/15

 

„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”

 

Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych.

W grudniu 2014r. klasy drugie przystąpiły do projektu „„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w edukacji finansowej dzieci. Rodzice przez cały czas trwania projektu prowadzić będą ze swoimi dziećmi rozmowy na tematy związane z edukacją finansową i z zakresu bezpieczeństwa.

 

Podczas styczniowej podróży na planetę Grosik uczniowie rozróżniali monety i banknoty, wskazywali awers i rewers monety, przeliczali pieniądze, rozwiązywali zadania z treścią, brali udział w zabawach muzyczno – ruchowych przy piosence „Od grosika do złotówki”.  


więcej...

 

Udana wyprawa na planetę Portfelik

Właśnie wróciliśmy z międzygalaktycznej podróży. W lutym odwiedziliśmy planetę Portfelik. Razem z panem Grosikiem rozmawialiśmy o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych i jak my pomagamy swoim bliskim. Poznaliśmy zawody tych ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Przypomnieliśmy sobie numery telefonów alarmowych. Wiemy, jak wygląda i jakie ma znaczenie karta płatnicza. Zastanawialiśmy się, czy za każdą pracę otrzymuje się zapłatę. Liczyliśmy pieniądze rozwiązując różne zadania. Wykonaliśmy portfelik z papieru. Rozwijaliśmy swoją wyobraźnię i koncentrację, a nauka stała się przyjemnością. Na koniec podróży pan Grosik zaprosił nas do wspólnej zabawy z piosenką „Od grosika do złotówki”. Jesteśmy ciekawi co nas czeka w kolejnej wyprawie.


więcej...

 

 

Podczas marcowej podróży na planetę Skarbonka uczniowie poznali znaczenie pojęć: konto, lokata, karta kredytowa, kredyt, bankowiec, bankomat. Poznali sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś. Dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy. Zapoznali się z możliwością oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykonali skarbonki. Poznali zasady prawidłowego żywienia. 


więcej...

 

Tajemnicza planeta Zabawka  

W kwietniu uczniowie klas drugich podróżując po Galaktyce odwiedzili planetę Zabawka. W swoich „Dziennikach podróży” rysowali ulubioną zabawkę. Na tajemniczej planecie dowiedzieli się, jak racjonalnie wydawać zarobione pieniądze i w jaki sposób robić dobre zakupy nie ulegając wpływowi reklamy. Zdobytą wiedzę wykorzystali bawiąc się w sklep z zabawkami. Rozmawiali z Grosikiem jak bezpiecznie bawić się na placu zabaw. Poznali budowę roweru. Na planecie Zabawka spędzili wiele miłych chwil. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejną wyprawę. 


więcej zdjęć...

 

                                         Grosikowa majówka                                        

 

W maju uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, aby żyło się w nim bezpiecznie. Poznali pojęcia: segregacja odpadów, recykling, surowce wtórne, dobro narodowe, bogactwo, skarby, oszczędzanie przyrody. Ustalili zasady bezpiecznego zachowania na majówce. Udali się do Centrum Ogrodniczego Zawady. Wykonali pracę plastyczną pt. „Zielone osiedle”. Chętni uczniowie wykonali przestrzenną pracę z odpadów. Podczas spaceru sprawdzali, czy mieszkańcy Osiedla Główna segregują odpady. Wykonali plakat na temat „Żyjemy w bezpiecznym środowisku”.


więcej zdjęć...

 

Rok szkolny 2013/14

 
"Od grosika do złotówki"
 
  
    Po raz kolejny klasy drugie przystąpiły do projektu "Od grosika do złotówki". Uczniowie zdobędą doświadczenie w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. W trakcie zabaw i gier dydaktycznych drugoklasiści poznają między innymi: rodzaje i wartość pieniędzy, sposoby ich zarabiania i przechowywania, wpływ reklamy na zakupy, pojęcia bankowe (konto, debet, karta kredytowa, inwestor, dług itp.). Wszystkie treści nauczania zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej.
 

 

 

 Rok szkolny 2012/13


"Od grosika do złotówki"

Zobacz  

   Uczniowie klas drugich naszej szkoły rozpoczęli realizację projektu „Od grosika do złotówki”. Drugoklasiści udają się w podróż po Galaktyce Oszczędzanie i Galaktyce Finanse. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie jest Pan Grosik. Podróż będzie trwała dziesięć miesięcy, podczas których dzieci będą wykonywać przeróżne zadania. Realizację zadań będą dokumentować w „Dzienniku podróży”.
Celem projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi. Organizatorami akcji są Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
 


Zobacz więcej

Magdalena Nawrocka-Buszyk

 


 

Rok szkolny 2011/12

„Od grosika do złotówki”

W grudniu 2011r. klasy drugie przystąpiły do projektu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. Podróżując przez dziesięć miesięcy po galaktyce Finanse i Oszczędzanie uczniowie będą poznawać nominały i wartość pieniędzy, sposoby ich zarabiania oraz zasady racjonalnego ich wydawania i oszczędzania. W trakcie realizacji projektu dzieci zdobędą nowe umiejętności w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, a także sprawdzą się w różnych formach aktywności.

Realizacja projektu: Podróż na planetę Grosik.
W pierwszym miesiącu, styczniu, na planecie Grosik uczniowie poznali monety i banknoty. Nauczyli się je liczyć. Dowiedzieli się co to jest awers i rewers monety, nominał oraz bilon. Aktywnie uczestniczyli w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence „Od grosika do złotówki”. Wykonali pracę plastyczną „Moja podróż po planecie Grosik”.

Wyruszamy na planetę Portfelik.
W lutym uczniowie odwiedzili planetę Portfelik. Wędrując po planecie nauczyli się mądrze gospodarować swoimi pieniędzmi. Poznali wygląd i przeznaczenie karty płatniczej. A swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na planecie wykorzystali w zabawach matematyczno-ruchowych.
 

Zobacz więcej

 

 

                                                                Odwiedzamy planetę Skarbonka

    W marcu uczniowie wybrali się na planetę Skarbonka. Podczas podróży po planecie poznali różne sposoby przechowywania oszczędności. Dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy. Nauczyli się znaczenia pojęć: konto, debet, bankomat, kredyt, saldo, obligacja. Wykonali swoją pierwszą wymarzoną skarbonkę. Doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując zadania matematyczne z Grosikiem.


Zobacz zdjęcia

                  
                                                                      Tajemnicza planeta Zabawka

     W miesiącu kwietniu uczniowie klas drugich podróżując po galaktyce odwiedzili wyjątkową planetę Zabawka. Spędzili na niej wiele miłych chwil. W swoich „Dziennikach podróży” rysowali wymarzoną zabawkę. Dowiedzieli się jak racjonalnie wydawać zarobione pieniądze i w jaki sposób robić zakupy nie ulegając wpływie reklamy. Poznali pojęcia: oferta, marka, data ważności, produkt, konsument, reklama. Zdobytą wiedzę wykorzystali bawiąc się w sklep z zabawkami. Kupowali i sprzedawali zabawki przyniesione z domu. Podczas zabawy dokonując symulacji zakupów rozmawiali o różnych cenach tych samych towarów. Dla uczniów była to ciekawa i pełna wrażeń wyprawa na niesamowitą planetę.
 

Zobacz zdjęcia

                                                     

                                                           Wyruszamy z Grosikiem na majówkę

      W miesiącu maju Grosik zaprosił klasy drugie na wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Wrzesińskiej w Poznaniu. Podczas zwiedzania „Gratowiska” uczniowie dowiedzieli się jak segregować odpady, co to jest recykling i skąd się biorą śmieci. Oglądali pojemniki z przeznaczeniem na określone odpady oraz kontenery na zepsute telewizory, pralki, lodówki. Sami też przynieśli zużyte baterie i plastikowe butelki. Wycieczka była bardzo ciekawa. Dzięki tej wyprawie uczniowie dowiedzieli się, jakie korzyści przynosi segregowanie odpadów i jak odzyskujemy surowce wtórne. Po powrocie do szkoły uczniowie wykonali plakat na temat ochrony środowiska. W domu razem z rodzicami zrobili przestrzenną pracę użytkową z różnorodnych odpadów „Coś z niczego”. Swoją wiedzę zdobytą podczas majówki z Grosikiem dzieci wykorzystały rozwiązując zagadki, zadania matematyczne i układając rymowanki o tematyce ekologicznej. Wnioski i spostrzeżenia zapisali w „Dzienniku podróży”.

Zobacz zdjęcia

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641