SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
30 lipca
2020

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 45 im ORP „Poznań” w Poznaniu,  mogą odbierać w sekretariacie szkoły od piątku 31 lipca br. w godzinach 10.00 – 13.00. Od poniedziałku 3 sierpnia br. Zaświadczenia będą wydawane w godzinach od 8.00 – 13.00.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641