SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Klasa 4 B - wychowawca 

Małgorzata Woźniak

Rok szkolny 2019/2020

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
KLASY 4B

Klasa IV B

Przewodnicząca:
Diana M.

zastępca przewodniczącej:
Kamil G.

skarbnik:
Bartosz K.


KONTRAKT WYCHOWAWCZY KLASY 4B

1. Godnie reprezentuję klasę i szkołę.
2. Przestrzegam regulaminów obowiązujących w szkole.
3. Podczas przerw nie wychodzę poza teren szkoły.
4. Szanuję koleżanki, kolegów, nauczycieli oraz pozostały pracowników szkoły.
5. Jeśli ktoś mówi, ja słucham.
6. Szanuję zdanie innych.
7. Pomagam tym, którzy pomocy potrzebują.
8. Rozwiązuję konflikty bez użycia „pięści”.
9. Nie przeszkadzam podczas lekcji.
10. Dbam o kulturę słowa, nie używam wulgarnych słów.
11. Nie spóźniam się na lekcje.
12. Wywiązuję się z powierzonych mi obowiązków.
13. Jestem przygotowany/przygotowana do lekcji.
14. Podczas wyjść i wycieczek nie oddalam się od grupy.
15. Dbam o porządek w sali.
16. Nie ulegam nałogom.


 Akcja "Sprzątanie Świata 2019"

więcej zdjęć...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641