SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Klasa 7 A - wychowawca 

Ewelina Toporek

Rok szkolny 2019/2020

UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019"

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641