SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Klasa 5 A - wychowawca 

Marta Matuszak

Rok szkolny 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA:

ELIZA X.

ZASTEPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ;

ALEKSANDRA K.

SKARBNIK:

BARBARA S. 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641