SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Szkoła Podstawowa nr 45 – „Szkołą Promująca Zdrowie”

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Podsumowanie trzyletnich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia

Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

SP 45 stawia na zdrowy i ekologiczny tryb życia

Chcemy być zdrowi, chcemy żyć w czystym środowisku!

Raport za rok 2009/10

Raport za rok 2010/11

Edukacja Ekologiczna dzieci
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 45 – „Szkołą Promująca Zdrowie”

Logo SP45 – Szkoły Promującej Zdrowie.
Autor -Szymon Radomski,
dziś już absolwent naszej szkoły.    Od listopada 2012 nasza szkoła należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Żeby otrzymać certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie musieliśmy przeprowadzić szereg działań prozdrowotnych i udowodnić, że zależy nam na zdrowiu i rozwoju całej społeczności szkolnej oraz, że dbamy o nasze środowisko. Po otrzymaniu certyfikatu po trzech latach starań , nie spoczęliśmy na laurach. Dalej działamy na rzecz ochrony zdrowia, prawidłowego rozwoju i stanu środowiska, w którym żyjemy. Realizujemy projekty i programy prozdrowotne, wiemy bowiem, że zdrowie jest wartością nadrzędną i należy o nie dbać już od najmłodszych lat.

      Programy: „Owoce w szkole ” i „Mleko dla szkół” Kontynuujemy te programy od kilku lat. Dzięki nim uczniowie klas I-III otrzymują warzywa i owoce lub soki. Natomiast mleko otrzymują i chętnie piją wszyscy uczniowie w szkole. W ciągu dnia zapewniają one dzieciom zdrowie, ułatwiają naukę, dodają energii.
      Program edukacyjny „Śniadanie daje moc”. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ruszyła III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. Celem programu jest podniesienie świadomości na temat zdrowego żywienia oraz roli śniadania w życiu każdego dziecka. Uczniowie klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych wzięli udział w Dniu Śniadania, który jest częścią programu. W tym dniu nawet największe niejadki zjadły przygotowane własnoręcznie pyszne i zdrowe kanapki.

Program edukacyjny „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”.
To już druga edycja programu pod patronatem Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej. Zajęcia są prowadzone w trzech blokach tematycznych odwołujących się do pór roku. Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłęm „Jesień”. Przedstawiciel Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu poprowadził dla nas zajęcia, których celem było zapoznanie z działalnością WGRO oraz zachęcenie nas do spożywania owoców i warzyw. Nie zabrakło ciekawostek i zagadek. Każdy uczestnik spotkania otrzymał książeczkę oraz pyszne jabłko. Niebawem odbędą się następne spotkanie, podczas których zapoznamy się ze znanymi i mniej znanymi warzywami i owocami oraz ich walorami zdrowotnymi.

 

Program PCK „Chroń Dziecięce Uśmiechy”
Z badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że próchnicę ma:
40% dzieci w wieku do 6 lat
80% dzieci w wieku do 12 lat

„Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” ma na celu podniesienie świadomości wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Podczas zajęć uczymy dzieci prawidłowych nawyków i zachęcamy do kontroli stanu uzębienia. Młodsze dzieci korzystają z przygotowanego zeszytu „Ja i moje zęby”, a starsze z „Ja i mój uśmiech”. Dzięki nowoczesnym materiałom, uczniowie mogą w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki.

Program PCK – "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”.
Program " Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat – biorą w nim udział nasze dwie klasy „0”. Opiera się na zagadnieniach: pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, higieny, pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości, przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

 

 

Podróż z Globikiem po ekologii.
Zdrowie zależy również od stanu środowiska, w którym żyjemy. Naszym zadaniem jest dbanie o ten nasz wspólny dom. Niedawno odwiedził nas Pan Piotr Kordek – przedstawiciel firmy Henkel. Wspólnie wybraliśmy się w podróż po ekologii, a towarzyszyła nam maskotka Globik, która symbolizowała czystą kulę ziemską. Rozmawialiśmy na temat zagrożeń dla przyrody na naszej planecie. Wspólnie zastanawialiśmy się jak my możemy pomóc. Pan Piotr przybliżył nam sposoby oszczędzania wody, energii, segregacji odpadów. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali drobny upominek i dyplom „Akademii Przyjaciół Planety”.
 

 

 

 

 

 

 

   Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie


   W dniu 14 listopada 2012r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbyła VIII Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Dla naszej placówki udział w tej konferencji był szczególnie ważny, bowiem z rąk Pani Doroty Kinal - Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty oraz Pani Beaty Cierzniak – Wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Tym samym SP 45 została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Poza tym uczestnicy konferencji zobaczyli prezentacje przykładów dobrych praktyk realizowanych przez Szkoły Promujące Zdrowie oraz wysłuchali wykładów:
„Szczepienia ochronne, najbardziej skuteczna forma profilaktyki chorób zakaźnych” i „O zdrowiu szerzej… Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”. Na zakończenie uczestniczki powyżej 50 roku życia spotkała niespodzianka – mogły wziąć udział w bezpłatnym badaniu mammograficznym.
Otrzymanie certyfikatu przez naszą szkołę to nie tylko duże wyróżnienie i nagroda, ale także zobowiązanie do dalszej pracy i działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia.                                                                                                    Monika Śliski

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
      Dnia 12 czerwca 2012 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie naszych trzyletnich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: p. Beata Cierzniak – Wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. Hanna Jankowska. Wszyscy obecni obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą nasze działania i realizowane projekty oraz występy uczniów, między innymi: pokaz sztuki walki taekwondo, akcję ratowania życia, piosenki o zdrowiu zaśpiewane przez uczniów z klas „I” i „O”. Zwieńczeniem naszej pracy będzie otrzymanie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz przyjęcie naszej szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Mimo, że nastąpiło już podsumowanie projektu, nie zamierzamy poprzestać na tych działaniach. Dalej będziemy realizować obecne projekty, a w planach mamy już następne. Wiemy bowiem, że zdrowie jest wartością nadrzędną i należy o nie dbać już od najmłodszych lat.

Zdjęcia

Koordynator projektu: Monika Śliski
 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Obecnie przyjęto, że:
Szkoła

* Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

* Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

* Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
Promująca

* Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

* Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
Zdrowie

* Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.

* Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Definicja szkoły promującej zdrowie!

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.


Szkoła Promujaca Zdrowie – koncepcja i strategia – standardy

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzi edukację zdrowotną całej społeczności szkolnej i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

- zdrowiu i rozwojowi społeczności szkolnej

- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich poczucia własnej wartości,

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej i osób ze społeczności lokalnej.

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające ich zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

„Szlachetne zdrowie,

 Nikt się nie dowie,

 Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

                             (Jan Kochanowski)

Ukształtowanie zdrowego psychicznie i fizycznie człowieka to ogromne wyzwanie.

Właściwe odżywianie

Dbając o zdrowie dzieci - o ich prawidłowe odżywianie, zapewnienie odpowiednich warunków do pracy
i wypoczynku, wpajanie nawyków higienicznych, zapobieganie chorobom, unikanie zagrożeń w postaci używek, szkodliwych nawyków i nałogów - przyczyniamy się do budowania zdrowego i silnego społeczeństwa.

O tym, że aby być zdrowym, trzeba się właściwie odżywiać, wiedzą zapewne wszyscy. Niestety, nie wszyscy starają się tę wiedzę pogłębiać i wykorzystywać. Nieracjonalne żywienie dzieci, m.in. przekarmienie albo niedożywienie, powoduje częstsze infekcje, ale także kłopoty szkolne, np. trudności
z koncentracją uwagi. Złe odżywianie może się stać także powodem wielu chorób, takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy czy inne.

Dzieci nauczone prawidłowych nawyków żywieniowych w przyszłości same będą dbały

o odpowiednie odżywianie, kulturę jedzenia i będą przekazywały tę wiedzę swoim dzieciom. Żeby jednak tak się stało, również rodzice i nauczyciele muszą zadbać u siebie o takie nawyki, ponieważ dziecko nie zaakceptuje przekazywanych wzorców, jeżeli nie będzie ich widzieć u swoich opiekunów.


Aktywność fizyczna i higiena

Przykład rodziców i nauczycieli, którzy czynnie wypoczywają, może przyczynić się do tego, że dziecko również tak będzie spędzać wolny czas. Ćwiczenia fizyczne i zajęcia sportowe to jedna z najkorzystniejszych dla zdrowia forma odpoczynku.

Aktywność dobrze wpływa m.in. na serce, płuca. Zdaniem psychologów, udział dziecka w zabawach
i grach ruchowych zaspokaja również wiele jego potrzeb, takich jak: potrzebę samorealizacji i spełnienia się, potrzebę walki, rywalizacji i konfrontacji z innymi, przynależności i identyfikowania się z grupą, potrzebę utrzymywania stosunków emocjonalnych, potrzebę uznania, sukcesu, poczucia własnej wartości, ale również doświadczenie porażki i pogodzenie się z nią.

Tak więc aktywność fizyczna wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Warto wpoić dzieciom także odpowiednie nawyki higieniczne zarówno pod względem czystości ciała, m.in. zębów, ubrania, jak również pod względem umysłowym.

Mając na uwadze higienę umysłu dziecka, trzeba zastanowić się, czy zapewniamy mu wystarczającą ilość snu, czy nie spędza zbyt długiego czasu przed telewizorem lub komputerem - jeżeli tak, wówczas należy pokazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, stwarzać możliwości rozwoju różnych zainteresowań. Zwróćmy także uwagę, czy dziecko ma odpowiednie warunki do odrabiania lekcji: biurko
i krzesło muszą być dostosowane do wzrostu i proporcji ciała. Przy odrabianiu prac dziecko winno stosować kilkuminutowe przerwy dla odprężenia całego ciała. Niezwykle ważna jest właściwa pozycja przy czytaniu czy pisaniu. Pokój, w którym uczeń odrabia lekcje, powinien być dobrze wywietrzony
i oświetlony.

Ochrona przed nałogami

Kolejnym zadaniem stojącym przed rodzicami, opiekunami czy wychowawcami, jest przekazywanie właściwego wzorca w sferze używek. Nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu przez dorosłych ma negatywny wpływ na dzieci, które uczą się poprzez naśladownictwo.

 Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu człowieka, dlatego nasza szkoła zdecydowała się przystąpić do projektu Szkół Promujących Zdrowie.

W październiku pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice zostali zapoznani z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie.

Po zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną w listopadzie 2009 zgłosiliśmy się do projektu.

 

Powołano zespół ds. promocji zdrowia, w skład, którego weszli:

- p. Monika Śliski - nauczyciel przyrody

- p. Grzegorz Stawowy – nauczyciel wychowania fizycznego

- p. Konrad Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego

- p. Maria Ulas – pielęgniarka szkolna

 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

W listopadzie przeprowadzono diagnozę stanu wyjściowego, poprzez:

- przeprowadzenie ankiet dotyczących stylu życia

- obserwacje

- rozmowy.

W wyniku ich analizy sporządzono listę problemów wymagających rozwiązania

i rozpisano je na następne lata.


NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY TO:

- nieprawidłowe odżywianie się – jedzenie zbyt małej ilości warzyw i owoców, a zbyt dużo produktów niezdrowych dla organizmu

- nieregularne spożywanie posiłków

- zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo

- niski odsetek dorosłych aktywnych ruchowo

- spędzanie zbyt dużo czasu przed komputerem i telewizją

- zagrożenie nałogami

- narastające zachowania agresywne

- problemy z utrzymaniem czystości ciała i odzieży oraz w środowisku domowym


PRZYCZYNY TYCH PROBLEMÓW:

- niewłaściwe nawyki żywieniowe

- negatywny wpływ reklam na sposób odżywiania

- brak odpowiednich wzorców

- niski poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie

- trudna sytuacja materialna i socjalna wielu rodzin

- preferowanie biernych form odpoczynku

- brak właściwych nawyków higienicznych

 SPOSOBY USUNIĘCIA TYCH PRZYCZYN:

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

- podniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat wpływu stylu życia na zdrowie

- promowanie aktywności fizycznej

- propagowanie i zachęcanie do korzystania z zajęć ruchowych na terenie szkoły i poza nią

- promowanie życia bez używek

- kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych.

    W związku z zaistniałymi problemami ustalono listę priorytetów, które będą realizowane przez następne lata:

Priorytet 1 – Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się.

Rok Szkolny 2009/2010

 Priorytet 2 – Promocja zdrowia poprzez właściwą higienę, bezpieczne zachowania

                        i aktywność fizyczną w szkole i poza nią.

Rok Szkolny 2010/2011 i 2011/2012

Powrót

 

 

SP 45 stawia na zdrowy i ekologiczny tryb życia

   Wrzesień to tradycyjnie miesiąc, w którym Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „Poznań” bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku przebiega ono pod hasłem „Chrońmy Bioróżnorodność – Segregujmy Odpady”, a wzorem ubiegłego roku promuje również hasło „Poznań odzyskuje energię”. 17 września nasi uczniowie i nauczyciele mimo niesprzyjającej pogody ruszyli na sprzątanie Osiedla Główna i okolic szkoły. Łącznie zebrali około 25 worków śmieci.

   Społeczność naszej szkoły ma świadomość, że branie udziału w tego typu akcjach nie zwalnia nas z dbania o stan środowiska w ciągu całego roku. Wiemy bowiem, że ma ono na nas duży wpływ. A my jako „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” prowadzimy wiele działań mających na celu zmianę stylu życia i lepsze samopoczucie. W poprzednim roku szkolnym 2009/2010 promowaliśmy zdrowe odżywianie poprzez pogadanki, konkursy, przedstawienia, wspólne przygotowywanie kanapek czy udział w programach: „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”.

   W tym i w następnym roku szkolnym szczególny nacisk położymy na aktywność fizyczną, higienę i bezpieczne zachowania w szkole i poza nią.

   Ruch jest najkorzystniejszą dla zdrowia formą odpoczynku czynnego. Dobrze wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Poza tym zaspokaja wiele innych potrzeb np.: rywalizacji, sukcesu, poczucia własnej wartości, ale też doświadczenie porażki i pogodzenie się z nią. Będziemy także wpajać i utrwalać odpowiednie nawyki higieniczne zarówno pod względem czystości ciała, ubrania i otoczenia, jak również pod względem umysłowym, czyli odpowiednią ilość snu, czas spędzany przed komputerem, telewizorem, warunki do odrabiania lekcji i nauki.

Wszystkie te działania będą prowadzone poprzez: pogadanki, spotkania z pielęgniarką, policjantem, konkursy, przedstawienia, udział w projektach: „Trener Osiedlowy”, „Strefa Rekreacji Dziecięcej”, „Trzymaj Formę”, „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy”, „Szkoła bez przemocy”. Nowością będzie wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Nadal będziemy kontynuować programy w ramach, których uczniowie będą pić mleko oraz jeść owoce i warzywa, a także wiele innych działań prowadzących do zdrowego stylu życia.

Koordynator działań ekologicznych i prozdrowotnych - Monika Śliski

 Powrót

 

 

 

 


 „My uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej nr 45

im. ORP „Poznań”

chcemy być zdrowi, chcemy żyć w czystym środowisku!”

 

    Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego społeczność naszej szkoły w listopadzie 2009r zgłosiła się do udziału realizacji zadań w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

   Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, promowanie właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych oraz aktywności fizycznej.

    W tym roku szkolnym priorytetem realizowanym w szkole jest właściwe odżywianie się. W związku z tym odbyły się liczne pogadanki połączone z prezentacjami multimedialnymi o zdrowym stylu życia. Przystąpiliśmy do programu „Owoce w szkole”, w ramach którego uczniowie klas I-III otrzymują warzywa i owoce, natomiast dla starszych klas wprowadziliśmy „zdrowe piątki” - w ten dzień tygodnia zachęcamy do przynoszenia przez uczniów do szkoły bardzo zdrowych kanapek, a także warzyw i owoców. Nadal kontynuujemy program „Mleko dla szkół” – bowiem jest ono bardzo chętnie wypijane przez naszych uczniów. A dla osób spragnionych postawiono automat, w którym można zakupić zdrowe soki.

    Przeprowadziliśmy także wiele konkursów, między innymi na logo „Szkoły Promującej Zdrowie",
który wygrał Szymon Radomski z kl.VI a, a także na „Warzywo lub owoc w formie przestrzennej” – prace te można oglądać na wystawie szkolnej.

   Dużo radości przyniósł dzieciom „Dzień zdrowia”, który odbył się 23 marca. Klasy czwarte przygotowały przedstawienie „Zdrowy pokaz mody”. Odbył się konkurs „Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu”, w którym nagrodami były marchewki, jabłka i banany dla całych klas. Klasy piąte zaprojektowały ulotki promujące zdrowe żywienie. Najwięcej emocji wzbudziło jednak samodzielne przygotowanie zdrowych kanapek i ich wspólne spożycie.


   Musimy jednak pamiętać, że na nasze zdrowie wpływa także stan środowiska, w którym żyjemy. Dlatego 7 kwietnia - w dniu Światowego Dnia Zdrowia spotkaliśmy się w auli naszej szkoły, gdzie odbyła się prezentacja multimedialna i dyskusja pt. „Miasto i człowiek. Zdrowie w mieście się liczy”. Także w ramach obchodów tego dnia chętni uczniowie pomaszerowali dookoła Malty, promując w ten sposób aktywność fizyczną w mieście.

   Następny ważny dzień to 22 kwietnia – „Dzień Ziemi”. To globalne wydarzenie ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej. My dla poparcia tej idei jak co roku zgłosiliśmy się do akcji „Wiosenne porządki”. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Dbaj o czystość i wizerunek miasta”. A nasza szkoła popiera tego typu działania i w wielu z nich uczestniczy, bo chcemy żyć w czystym środowisku, a tym samym chcemy być zdrowsi.

     

Koordynator projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” i akcji „Wiosenne Porządki”

Monika Śliski

Powrót

 

 

 

 

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO
WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 
RAPORT ZA ROK 2009/2010

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa  Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „Poznań”
 Adres  Ul. Harcerska3, 61-011 Poznań
 Telefon  61 878 006 41
 Adres e-mail  szp45@poczta.onet.pl
 Strona www  www.szp45.pl
 Imię i nazwisko dyrektora  Małgorzata Borowiak
 Imię i nazwisko koordynatora  Monika Śliski
 Imiona i nazwiska członków
szkolnego zarządu
 Grzegorz Stawowy, Konrad Kowalski, Maria Ulas
 Data podjęcia uchwały 
o przystąpieniu do projektu
 Uchwała nr 1/09/10
 Nr w wykazie szkół

 151

 

  1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej


W listopadzie 2009 przeprowadzono diagnozę stanu wyjściowego, poprzez:

- przeprowadzenie ankiet dotyczących stylu życia

- obserwacje

- rozmowy.

W wyniku ich analizy sporządzono listę problemów wymagających rozwiązania

i rozpisano je na następne lata:

- nieprawidłowe odżywianie się – jedzenie zbyt małej ilości warzyw i owoców, a zbyt dużo produktów niezdrowych dla organizmu

- nieregularne spożywanie posiłków

- zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo

- niski odsetek dorosłych aktywnych ruchowo

- spędzanie zbyt dużo czasu przed komputerem i telewizją

- zagrożenie nałogami

- narastające zachowania agresywne

- problemy z utrzymaniem czystości ciała i odzieży oraz w środowisku domowym.

1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

Załącznik 1

 2. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

1. Wprowadzono program „Owoce w szkole”, dzięki któremu uczniowie klas I – III codziennie otrzymują świeże owoce i warzywa.

2. Kontynuowano program „Mleko dla szkół”.

3. W klasach IV-VI przeprowadzono pogadanki, połączone z prezentacją multimedialną na temat zdrowego stylu życia. Prezentację przeprowadzono z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

4. Wprowadzono do szkoły automat z sokami.

5. W klasie IVb lekcje przyrody – na temat prawidłowego odżywiania się i roli składników odżywczych.

6. W świetlicy szkolnej dla klas I-III – tydzień zajęć „Znaczenie warzyw i owoców dla naszego zdrowia”

7. Konkurs na logo naszej szkoły promującej zdrowie.

8. Na godzinach wychowawczych w kwietniu przeprowadzono pogadanki „Co jest zdrowe,
a co szkodzi naszemu zdrowiu”.

9. Wprowadzono „zdrowe piątki” dla uczniów klas IV-VI - w te dni dzieci przynosiły zdrowe śniadania z dodatkiem warzyw i owoców.

10. Odbył się „Dzień Zdrowia”, podczas, którego uczniowie prezentowali prace
i działania nad którymi wcześniej pracowali w formie projektu:

- klasy IV przygotowały przedstawienie „Zdrowy pokaz mody”,

- klasy V – przygotowały na konkurs ulotki promujące zdrowe odżywianie,

- klasy VI – prezentacje multimedialne o zdrowym odżywianiu, składnikach odżywczych
i zasadach prawidłowego żywienia,

- wszystkie klasy przygotowały plakaty „piramidy żywieniowe” i o składnikach odżywczych,

- w związku z „Dniem wody” odbyła się także dyskusja na temat znaczenia wody
i sposobów jej oszczędzania,

- uczniowie w klasach przygotowali zdrowe kanapki i wspólnie je spożyli,

- w tym dniu odbył się również konkurs „Wiedzy o zdrowym odżywianiu”,

11. Odbył się konkurs na „Warzywo i owoc w formie przestrzennej”.

12. Nagrodami we wszystkich konkursach były tylko zdrowe produkty: świeże warzywa
i owoce.

13. Z okazji „Światowego Dnia Ziemi” odbył się apel dla klas IV-VI, na którym została pokazana prezentacja multimedialna „Miasto i człowiek. Zdrowie w mieście też się liczy”. W ramach tego dnia odbył się dla chętnych uczniów „Marsz dookoła Malty”.

14. W ramach profilaktyki antynikotynowej chętni uczniowie z klas piątych wzięli udział
w konkursie literackim zorganizowanym przez Sanepid – „Palić – nie palić? Oto jest pytanie”

15. Klasy drugie przygotowały przedstawienie ”Jedzmy owoce i warzywa”.

16. We wszystkich klasach I-III odbyły się po dwie lekcje o zdrowym odżywianiu.

17. Odbył się festyn środowiskowy sportowo-rekreacyjny. W tym dniu w klasach I-III odbyły się pogadanki, konkursy, prace plastyczne „Zasady zdrowego żywienia. Rola warzyw
i owoców w diecie”, a w starszych klasach pogadanki na temat zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

18. Inne działania dla zdrowia:

- przystąpienie do projektu „Poznań stawia na zdrowie - Profilaktyka wad postawy”

- udział w Programie Profilaktyki Próchnicy

- profilaktyka astmy

- program „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”

- wprowadzenie projektu sportowego „Trener osiedlowy”
 

3. Monitoring podjętych działań.

Podjęte działania monitorowano przez :

- pisanie semestralnych sprawozdań

- przeprowadzanie konkursów, apeli, przedstawień

- udział w zawodach sportowych

- artykuły do osiedlowej gazetki

- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

- przygotowanie gazetek, plakatów.

- Za monitorowanie zadań odpowiedzialni byli: koordynator projektu i szkolny zespół. Całość nadzorowała p.dyrektor Małgorzata Borowiak i p. wicedyrektor Marlena Głowińska.
 

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Na zakończenie roku przeprowadzono wśród uczniów ankietę. Na jej podstawie stwierdzono, że wszystkie te działania sprawiły, że wzrosła świadomość uczniów jak ważne jest zdrowe odżywianie. Zaobserwowano, że coraz częściej przynosili do szkoły zdrowe posiłki oraz kupowali zdrowe soki
w automacie. Zwiększyła się także liczba uczniów korzystających z różnych zajęć sportowych.

 Załącznik 1

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

PRIORYTET 1- PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ WŁAŚCIWE OŻYWIANIE SIĘ

Zadania do realizacji:

październik

- Przekazanie informacji o programie „Szkoła Promująca Zdrowie” całej społeczności szkolnej

- Zaakceptowanie pomysłu przystąpienia do SzPZ przez Radę Rodziców

listopad

Zaakceptowanie pomysłu przystąpienia do SzPZ przez

i Radę Pedagogiczną i zgłoszenie do projektu

- Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego

- Opracowanie planu działania

- Wprowadzenie do szkoły automatu z sokami owocowymi

- Owoce jesieni – znaczenie warzyw i owoców dla zdrowia człowieka – tydzień zajęć w świetlicy szkolnej

- Znaczenie odżywiania, składniki odżywcze, rola witamin, układanie prawidłowego jadłospisu – lekcje przyrody

w kl. IVb

- Wprowadzenie programu „Owoce w szkole”

- Kontynuacja programu „Mleko dla szkół”

grudzień

pogadanka połączona z prezentacją multimedialną pt. „Zdrowy Styl Życia” dla uczniów i nauczycieli

- „Zdrowy Stół Wigilijny” – wigilijne spotkania klasowe

- Ogłoszenie konkursu na logo szkoły promującej zdrowie

- wprowadzenie zasady „zdrowe piątki” (dotyczy drugiego śniadania spożywanego w szkole)

 

styczeń

Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły promującej zdrowie

- Film pt. „Było sobie życie”

- Co to znaczy zdrowe odżywianie się – pogadanka dla rodziców oraz rozdanie broszurek dotyczących zdrowego odżywiania się

 

luty

Konkurs Literacki – opowiadanie „Jak dba o zdrowie moja rodzina i ja”

- Projekt edukacyjny „Zdrowe odżywianie” – kl. I - VI

 

marzec

Pierwszy Dzień Wiosny – plakaty „Piramida Zdrowego Życia”

- Światowy Dzień Wody – 22.03 – znaczenie wody i jej rola w życiu człowieka

kwiecień

Co jest zdrowe, a co szkodzi naszemu zdrowiu? – lekcje wychowawcze

- Kodeks prawidłowego odżywiania – godz. wychowawcze

- Światowy Dzień Zdrowia – 7.04

maj

- Tydzień promocji zdrowia na wszystkich lekcjach

- Zatrucia pokarmowe i choroby odzwierzęce – co jest przyczyną i jak im zapobiegać? – lekcje przyrody w kl.IVa

- Wiosenne kanapki – przygotowanie zdrowych kanapek – uczniowie klas I – III

- - Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Jestem zdrowy i bezpieczny

czerwiec

- Dzień Dziecka – Dzień Sportu i Zdrowia – Festyn Rodzinny

- Jakie są konsekwencje spożywania niezdrowego jedzenia typu fast food – film „Super Size Me” dla klas IV-VI

cały rok

- Program - Mleko dla szkół

- Program „Owoce w szkole”

- Program Profilaktyki Próchnicy

- Profilaktyka astmy

- Projekt „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci dla klas I-IV

- Program „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”


Podpis koordynatora szkolnego:

Monika Śliski

Powrót

 

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO
WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE


RAPORT ZA ROK 2010/2011

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Adres Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „Poznań"
Telefon 61 878 006 41
Adres e-mail szp45@poczta.onet.pl
Strna www www.szp45.pl
Imię i nazwisko dyrektora Małgorzata Borowiak
Imię i nazwisko koordynatora Monika Śliski
imiona i nazwiska członków szkolnego zarządu Grzegorz Stawowy, Konrad Kowalski, Maria Ulas

Data podjęcia uchwały
o przystapieniu do projektu

Uchwała nr 1/09/10
 
Nr w wykazie szkół 151

1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

Załącznik 1

2. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Zadania zrealizowane w tym roku szkolnym:

1. Kontynuacja programu „Mleko dla szkół”.

2. Kontynuacja programu „Owoce w szkole”.

3. Możliwość zakupu soków owocowych w automacie.

4. Utworzenie klasy sportowej.

5. Udział w Projekcie „Poznań stawia na zdrowie - Profilaktyka wad postawy”.

6. Udział w projekcie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego „Trener osiedlowy” – zajęcia sportowe dla klas I-VI (piłka nożna).

7. Zajęcia sportowe w Strefie Rekreacji Dziecięcej.

8. Zajęcia sportowe dla klas I-III – piłka ręczna.

9. Zajęcia sportowe dla klas IV-VI dziewczęta – koszykówka.

10. Udział w licznych zawodach sportowych.

11. Udział w ramach świetlicy środowiskowej w zajęciach sportowych nad Maltą: nauka jazdy na nartach, jazda na rowerkach, pontonach, saneczkach, gra w minigolfa.
(klasy II i III).

12. Udział w zajęciach sportowych na pływalni. Nauka i doskonalenie pływania dla klas drugich i trzecich.

13. Zorganizowanie Dnia Sportu w Dzień Dziecka.

14. Program Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”.

15. Przystąpienie do programów edukacji antynikotynowej i ich realizacja dla klas 0- VI: „Czyste powietrze wokół nas” („0”), Nie pal przy mnie proszę” (I-III), „Znajdź właściwe rozwiązanie” (IV-VI).

16. Pogadanki dla uczniów, rodziców i nauczycieli „Znaczenie aktywności fizycznej i higieny dla zdrowia”

17. Pogadanki z pielęgniarką dla klas V – „Higiena okresu dojrzewania”.

18. Pogadanki na godzinach wychowawczych „Mój kącik do pracy i wypoczynku”.

19. Kontynuacja projektu „Szkoła bez przemocy”.

20. Zajęcia z wychowawcą „Radzę sobie z własną i cudzą agresją”.

21. Organizacja apeli wychowawczych dotyczących bezpiecznych zachowań.

22. Spotkania z policjantem dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny niedozwolone.

23. Kontynuacja rozpoczętego w I semestrze systemu nagradzania uczniów poprawiających zachowanie – odznaka „Jestem fair play”.

24. Pogadanki dla uczniów „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne zachowania podczas ferii świątecznych i zimowych i letnich.

25. Marsz „Stop Przemocy” ulicami osiedla Główna.

26. Konkurs plastyczny – temat do wyboru: Sport, higiena lub bezpieczne zachowania.

27. Udział w Międzyszkolnym Konkursie PCK „Pierwsza pomoc”.

28. Udział nauczycieli w konferencji „Wiem, że zdrowo jem”.

29. Przystąpienie do projektu dla klas I-III „5 Porcji Warzyw, Owoców lub Soku”.

30. Udział w akcjach ekologicznych Sprzątanie Świata 2010 i Wiosenne Porządki pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”, „Poznań odzyskuje energię”.

31. Udział koordynatora w VI Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie –
„Nie pal; Jeśli palisz, rzuć”.

3. Monitoring podjetych działań.

Podjęte działania monitorowano przez :

- pisanie semestralnych sprawozdań

- przeprowadzanie konkursów, apeli, przedstawień

- artykuły do osiedlowej gazetki

- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

- przygotowanie gazetek, plakatów.

Za monitorowanie zadań odpowiedzialni byli: koordynator projektu i szkolny zespół. Całość nadzorowała p.dyrektor Małgorzata Borowiak i p. wicedyrektor Marlena Głowińska.

4.Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych w losowo wybranych klasach wśród uczniów i rodziców stwierdzono, że uczniowie bardzo chętnie i licznie biorą udział w szerokiej ofercie zajęć sportowych
w naszej szkole, co korzystnie wpływa na rozwój fizyczny i profilaktykę wad postawy. Dzięki udziałowi w programach: mleko, owoce i warzywa dla szkół mają możliwość zdrowego odżywiania. Prowadzone zajęcia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie agresji przynosi rezultaty w postaci poprawy ocen z zachowani

Załącznik 1

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2010 / 2011

Promocja zdrowia poprzez właściwą higienę, bezpieczne zachowania

i aktywność fizyczną w szkole i poza nią.

cały rok szkolny

- Program - Mleko dla szkół

- Program „Owoce w szkole”

- Program Profilaktyki Próchnicy

- Profilaktyka astmy

- Projekt „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci dla klas I-V

- Program „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”

- Przystąpienie do projektu „Trzymaj formę”

- Przystąpienie do ogólnopolskiego programu dla klas I-III „5 Porcji Warzyw, owoców lub soku”

- Udział w projekcie sportowym – „Trener osiedlowy”

- Zajęcia w „Strefie rekreacji dziecięcej”

- Zajęcia sportowe - SKS-y

- Projekt „Szkoła bez przemocy”

- Kontynuacja „Zdrowych piątków’

wrzesień

„Znaczenie aktywności fizycznej i higieny dla zdrowia i rozwoju” – pogadanki dla uczniów, rodziców i nauczycieli

- Pokaz prawidłowych ćwiczeń śródlekcyjnych dla nauczycieli

- Bezpieczna droga do szkoły

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

październik

- Wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

- Bezpieczne zachowania w szkole i poza nią – pogadanki na godzinach wychowawczych

- Jak prawidłowo dbać o higienę osobistą – pogadanka

- Mój kącik do pracy i wypoczynku (godzina wychowawcza).

listopad

- Konkurs plastyczny „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”

- Radzę sobie z własną i cudzą agresją – asertywność (godzina wychowawcza)

grudzień

- Ogłoszenie konkursu literackiego w formie wiersza. Temat do wyboru: Sport, higiena, bezpieczne zachowania.

- „Zdrowy Stół Wigilijny” – wigilijne spotkania klasowe

styczeń

- Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

- Bezpieczne zachowania podczas ferii zimowych

luty

- Moje wspomnienia z wakacji zimowych – prace plastyczne o ulubionych sportach w świetlicach.

- Nasze hobby , nasze zainteresowania – jak spędzam wolny czas (godzina wychowawcza)

marzec

- Dzień Zdrowia – plakaty, konkursy, przedstawienie

- Dzień bez przemocy

- Festyn rekreacyjno – sportowy

- Światowy Dzień Wody – 22.03 – znaczenie wody i jej rola w życiu człowieka -gazetka

 kwiecień

- Światowy Dzień Zdrowia 7.04

- Jak rozwiązywać konflikty? (godzina wychowawcza)

- Co jest zdrowe, a co szkodzi naszemu zdrowiu? – lekcje wychowawcze

maj

- „Konkurs „Jestem zdrowy i bezpieczny”

- Wspólne przygotowanie i spożycie zdrowych, wiosennych kanapek

czerwiec

- Dzień Dziecka - Dzień Sportu.


 

  Podpis koordynatora szkolnego:

Poznań, 30.06.2011                                                                                                                                 Monika Śliski

Powrót


 Edukacja ekologiczna dzieci

Nasza szkoła w latach 2008 - 2009 korzystała ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały przeznaczone na edukację ekologiczną dzieci.
Skorzystali z nich uczniowie klas IV, V, VI naszej szkoły. W czerwcu 2008r. i 2009r. zostały zorganizowane wycieczki do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uczestnicząc w tych wycieczkach uczniowie mogli podziwiać w naturalnym środowisku bogactwo i różnorodność świata roślin i zwierząt. Poznali elementy krajobrazu polodowcowego oraz zasady zachowania na obszarach chronionych. Zajęcia te spotkały się z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej. Jako podsumowanie wycieczki, został zorganizowany konkurs ekologiczny pt. "Osobliwości Wielkopolskiego Parku Narodowego".
Przyznane środki finansowe przyczyniają się do rozpropagowania wśród uczniów wiedzy z ekologii
i ochrony środowiska.

 
Monika Śliski

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641