SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
12 kwietnia
2019

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15, 16, 17 KWIETNIA 2019 R.

Poznań, 12 kwietnia 2019r.

 

 

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 45

Im. ORP ,,Poznań” w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15, 16, 17 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP ,,Poznań” w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z kontynuacją bezterminowego  strajku pracowników szkoły, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o zgodę na kontynuację  zawieszenia zajęć od dnia 15 kwietnia do 17 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w kolejnych dniach tj. 15,16,17 kwietnia 2019r.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 15,16, 17 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

Dorota Urbanowicz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP ,,Poznań”.

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641