SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE organizowane w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu
i organizacja zajęć pozalekcyjnych"

Pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne w SP 45

 


 ROK SZKOLNY 2018/2019

STREFA 2018/2019

Pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjne w SP 45 im ORP "Poznań" w Poznaniu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU OD WRZEŚNIA DO PAŹDZIERNIKA

13.40 - 15.40

Poniedziałek

15.30 - 17.30

Wtorek

14.40 – 16.40

Środa

13.45 - 15.45

Czwartek

13.00 - 15.00

Piątek

 

 

 

 

 

 W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole, zajęcia na boisku się nie odbywają.


ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU SZKOLNYM - "STREFA"

Pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjne w SP 45 im ORP "Poznań" w Poznaniu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU OD WRZEŚNIA DO PAŹDZIERNIKA

13.45 - 15.45 Poniedziałek

14.35 - 16.35 Wtorek

13.45 - 15.45 Środa

13.45 - 15.45 Czwartek

13.00 - 15.00 Piątek

 

 

 

 

 

 

W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole, zajęcia na boisku się nie odbywają.

 

 


Od kwietnia do czerwca 2016r. ruszają w szkole zajęcia w ramach projektu “Strefa Rekreacji dziecięcej i organizacja zajęć pozalekcyjnych”, podczas których uczniowie na szkolnym boisku pod okiem instruktorów mogą doskonalić swoje ulubione dyscypliny sportowe. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 Pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjne w SP 45 im ORP "Poznań" w Poznaniu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU OD KWIETNIA DO CZERWCA

13.40 - 15.40

Poniedziałek

13.40 - 15.40

Wtorek

14.40 – 16.40

Środa

13.40 - 15.40

Czwartek

13.40 - 15.40

Piątek

 

 

 

 

W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole, zajęcia na boisku się nie odbywają.

 


Pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjne w SP 45 im ORP "Poznań" w Poznaniu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU OD KWIETNIA DO CZERWCA

13:45 - 16:45 Poniedziałek
13:45 - 15:45 Wtorek
13:45 - 15:45 Środa
13:45 - 15:45 Czwartek
13:45 - 15:45 Piątek

 

  

W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole zajęcia na boisku się nie odbywają.

 

 

 

 

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU od września do października 2014


13.30 - 15.30 Poniedziałek
13.30 - 15.30 Wtorek
14.30 - 15.30 Środa
13.30 - 15.30 Czwartek
13.30 - 15.30 Piątek

 


  W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole zajęcia na boisku się nie odbywają.

link do zdjęć ze strefy...


Podstawowym celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" jest kształtowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. W myśl znanego powiedzenia "czym skorupka za młodu..." działania podejmowane w ramach projektu adresowane są przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców miasta. Stworzenie odpowiedniej bazy sportowej oraz umożliwienie uczestnictwa w bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów ma zachęcić dzieci i młodzież do zmiany sposobu spędzania przez nich czasu wolnego i podejmowania aktywności sportowej.

   W ramach projektu wybudowanych zostało w różnych częściach miasta pięć ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, tj. wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Boiska usytuowane są przy następujacych szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 25 Osiedle Wilda (ul. Prądzyńskiego 53),

Szkoła Podstawowa Nr 28 - Osiedle Kiekrz (ul. Chojnicka 57),

Szkoła Podstawowa Nr 45 - Osiedle Główna (ul. Harcerska 3),

Szkoła Podstawowa Nr 60 - Osiedle Naramowice (ul. Boranta 2),

Szkoła Podstawowa Nr 78 - Osiedle Kwiatowe (ul. Żonkilowa 34).

    Począwszy od września 2007 r. dla dzieci i młodzieży na strefach odbywają się pozalekcyjne weekendowe zajęcia sportowo - rekreacyjne z kilku dyscyplin sportowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożne, unihokeja oraz mini - tenisa ziemnego, a także gry i zabawy ruchowe.

   W okresie trwania projektu planuje się zorganizować 11 600 godzin zajęć. Od września 2007 do października 2009 przeprowadzono łącznie na pięciu strefach 8 020 godzin zajęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży - udział w nich wzięło w sumie 41 871 osób.

   Promowanie aktywnego i prozdrowotnego trybu życia poprzez zwiększenie oferty i atrakcyjności zajęć sportowo - rekreacyjnych daje dzieciom szanse na bezpieczne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Wspólne uprawianie sportu przyczynia się do budowania więzi rówieśniczych i koleżeńskich, kształtuje postawy wzajemnej tolerancji i szacunku, uczy odpowiedzialności za innych i zasad uczciwej rywalizacji.

   W ramach projektu prowadzone są także prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów usytuowanych w sąsiedztwie stref, popularyzujące zdrowy styl życia - aktywność sportową oraz zdrowe odżywianie. Ponadto na każdej ze stref co roku odbywają się wydarzenia sportowo - rekreacyjne (festyny i turnieje sportowe), które sprzyjają integracji społecznej bowiem adresowane są do wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na wiek, płeć czy stopień sprawności fizycznej.

    Projekt finansowany jest z budżetu miasta przy znacznym wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   Całkowita wartość projektu wynosi 614 736 €, a kwota uzyskanego dofinansowania - 455 952 €. Projekt realizowany jest od marca 2007 roku do kwietnia 2011 roku.

Kierownik Projektu - Danuta Łabuzińska
Biuro Projektu - 61-386 Poznań, os. Bohaterów II Wojny Światowej 36 a,
tel. 061-878-50-59.

Projekt "Utworzenie ogólnodostępnych strefy rekreacji dziecięcej
i organizacja zajęć pozalekcyjnych"

Regulamin stref

Lokalizacja stref

    Zajęcia w ramach ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, oferującą atrakcyjne formy aktywnego spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy pod okiem instruktora mogą korzystać z profesjonalnego sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Chętni zapraszani są do udziału w rozgrywkach zespołowych gier sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa), unihokeja, oraz gier i zabaw ruchowych. Tutaj mogą rozwijać swoje sportowe pasje, talent oraz spróbować sił w rywalizacji z innymi zawodnikami. Zapraszamy wszystkich do miłej zabawy.

   

W zdrowym ciele zdrowy duch!!!


POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE organizowane w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"


HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BOISKU W MIESIĄCACH
kwiecień - czerwiec 2013

W czasie świąt oraz dni wolnych od nauki w szkole zajęcia na boisku się nie odbywają. 


© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641