SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Konto Rady Rodziców

BANK PKO BP S.A.

57 1020 4027 0000 1402 1360 7629

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45
W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Pani Paulina Taraska - przewodniczący

Pani Grzegorz Głowacki - zastępca

Pan Grzegorz Banaszkiewucz - skarbnik

Pani Justyna Lis - protokolant

TRÓJKI KLASOWE ROK SZKOLNY 2019/2020

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641