SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

   Nasza szkoła uczestniczyła w realizacji projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” w okresie od maja 2009r. do kwietnia 2011r.

Informacje na temat projektu:

„Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci
uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”

 

Zajęcia odbywały się w okresie od 12 września do 12 grudnia 2016 roku, 
w ramach utrzymania trwałości projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci klas I – IV szkół podstawowych w Poznaniu „

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641