SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Nasza szkoła chętnie uczestniczy w akcjach, które  prowadzone są z myślą o ptrzebujących.

Warto podkreślić nasz wieloletni, aktywny  udział w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nie jest nam również obojętny los afrykańskich dzieci zagrożonych głodem i  w bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do akcji charytatywnej "Adopcja na odległość".

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641