SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
12 stycznia
2019

APEL WYCHOWAWCZY – BEZPIECZNE FERIE

W dniu 11stycznia 2019 roku odbył się Apel Wychowawczy podczas którego omówiono Reguły Szkolne, które wyznaczyły nam kierunek pracy wychowawczej w styczniu. Reguły dotyczyły mówienia „dzień dobry” wszystkim pracownikom szkoły, nie spóźniania się na zajęcia lekcyjne i prawidłowego spędzania przerw.

Pani dyrektor Dorota Urbanowicz przypomniała prawa i obowiązki ucznia. Oklaskami oraz punktami dodatnimi nagrodzono klasy, w których wszyscy uczniowie mieli na sobie mundurek szkolny.

Uczniowie biorący udział w konkursie recytatorskim oraz czytelniczym, otrzymali brawa i nagrody. Zakończyliśmy apel śpiewając piosenkę „Dziećmi jesteśmy tylko raz...”

 

Omówiono również bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych.

 

•  Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają ferie!

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

• Na zabawy na śniegu, wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie

Kiedy poczujemy się zagrożeni,  w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

zobacz więcej...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641