SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Działalność SKO w naszej szkole.

   SKO w naszej szkole działa od 1972r. Od wielu lat bierzemy udział w kolejnych edycjach konkursu PKO pod hasłem "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO". Konkurs polega na systematycznym wpłacaniu pieniędzy na książeczki oszczędnościowe i tym samym budowaniu konta klasowego. Członkowie SKO biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. W rozgrywkach międzyklasowych i wewnątrzklasowych biorą udział uczniowie z klas I - III. W październiku odbywa się apel podsumowujący poprzednią edycję konkursu. Członkowie SKO otrzymują nagrody. Klasa, która uzyskała I miejsce w nagrodę udaje się na wycieczkę do I Oddziału PKO. W klasach przeprowadzane są pogadanki na temat idei oszczędzania. Dzieci poznają różne formy oszczędzania: oszczędzanie pieniędzy, ochrona środowiska oraz zdrowia, oszczędzanie wody, oszczędzanie energii. Zapoznają się z pojęciami: pieniądz, bank, oszczędzanie, karta płatnicza. Celem działalności szkolnego SKO jest kształtowanie umiejętności oszczędzania, kształtowanie postawy szacunku dla zasobów naturalnych ziemi oraz bycia świadomym konsumentem.

Urszula Kapustka

Zapoznaj się z blogiem szkolnego SKO

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-45-poznan

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641