SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Rok szkolny 2019/2020

 

Kalendarz roku szkolnego

Harmonogram zebrań z rodzicami

Konkursy szkolne

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

    02 września 2019r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2019r.
3.

Ferie zimowe

  27 stycznia 2020r. - 09 lutego 2020r.
4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

  04 kwietnia 2020r. - 14 kwietnia 2020r.
5. Egzamin ośmioklasisty 21 kwietnia 2020r. - 23 kwietnia 2020r.
6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  26 czerwca 2020r.
7.

Ferie letnie

  27 czerwca - 31 sierpnia 2020r..

Powrót

 

 

 

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020

Lp.

  Tematyka spotkań

Termin

  1.     

  

Zebranie ogólne z Rodzicami:
- Organizacja roku szkolnego 2019/2020.
- Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.
- Program Wychowawczy szkoły, plany pracy wychowawczej klas.
- Sprawy organizacyjne (ubezpieczenie, Klasowa Rada Rodziców). 10.09.2019.
Wtorek 

"O" - 16:30

I -III - 17:00

IV - VIII - 18:00

 

2.

 

Zebrania ogólne z rodzicami:
- Bieżące sprawy klasy.
- Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

 

 

05.11.2019.
(wtorek)
I - III godz.17:00
VI - VIII - godz. 18:00
 

3.

   

 Zebranie z rodzicami
   

 

06.11.2019r. (środa)
"O" godz. 17:00
 

4.

Konsultacje:
- Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
- Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.

 10.12.2019.
(wtorek)
godz.17:00 - 18:30

5.

   

 

Zebrania ogólne z rodzicami :
- Podsumowanie pracy w I semestrze.
- Propozycje ocen na I semestr.
- Bieżące sprawy klasy.

 

 

 

 

14.01.2020.
(wtorek)
I - III godz.17:00
IV - VIII godz. 18:00


 

6.

Zebranie z rodzicami

 

15.01.2020r.
"O" godz. 17:00
 

7.

 

Zebrania ogólne z rodzicami:
- Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
- Bieżące sprawy klasy.


 

 

17.03.20120
(wtorek)
I – III godz.17:00
IV – VIII godz. 18:00


 

8.

Zebranie z rodzicami

 

18.03.2020r.
"O" godz. 17:00
 

9.

     

 

Konsultacje:
- Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
- Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na II semestr.

 

 

 

12.05.2020.
(wtorek)
godz.17:00 - 18:30 

10.

    

Zebrania ogólne z Rodzicami:
- Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za II półrocze roku szkolnego 2019/2020.
- Propozycje ocen na II semestr.
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

09.06.2019. 
(wtorek)
IV – VIII godz.17:00
I – III godz. 18:00

11.

Zebranie z rodzicami

10.06.2020r.
"O" godz. 17:00

 

 

 Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

 oraz  Dni  Wyjątkowych
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

IMPREZY                       

 

TERMIN

OPIEKUNOWIE

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

„Witaj szkoło”

WRZESIEŃ

M. Matuszak,

L. Kaźmierska,

K. Kowalski

 

2.

Sprzątanie Świata 2019

„Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”

WRZESIEŃ

M. Śliski,

wychowawcy klas

 

3.

Światowy Dzień Turystyki „ Świętując różnorodność”

WRZESIEŃ

M. Śliski,

M. Cecko

E. Toporek,

D. Grabowski

 

4.

Dzień Tabliczki Mnożenia

WRZESIEŃ

B. Sierańska,

L. Kaźmierska,

W. Bogusiewicz,

A. Kuźniak

5.

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641