SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Link do poprzednich lat...

 

 

 Świetlica szkolna 

Regulamin świetlicy

Świetlica środowiskowa

 

 

 

Świetlica szkolna

     Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej 
i dydaktycznej szkoły, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.
W trakcie przebywania w świetlicy dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, sportowych, grach i zabawach edukacyjnych. Odrabiają lekcje oraz mogą liczyć na pomoc
w pokonywaniu szkolnych trudności. Uczniowie chętnie korzystają z gier i zabawek edukacyjnych np. klocków przestrzennych, gier rozwijających pamięć i spostrzegawczość.
W naszej świetlicy częstymi gośćmi są studenci UAM, którzy w szkole odbywają praktyki pedagogiczne.


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00 - 17.00

 Pocztówka z wakacji

 więcej zdjęć...

Dzień Marzyciela

więcej zdjęć...

Znaki drogowe

więcej zdjęć...

Dzień Chłopca

więcej zdjęć...

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641