SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU


Dyrekcja

 Grono Pedagogiczne

Wychowawcy

Pracownicy administracji

Pedagog i psycholog szkolny

Pielęgniarka

 

 

 

 

Dyrektor szkoły: mgr Dorota Urbanowicz
Dyżur: poniedziałek 14:00 – 15:00

czwartek  8:00 - 9:00


Wicedyrektor: mgr Marlena Głowińska

 Dyżur: poniedziałek  8:00 - 9:00
 czwartek 14:00 - 15:00

 


 

Dyżury nauczycieli

Kontakt z nauczycielami jest możliwy codziennie w godz. pracy nauczyciela
lub w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 lub poprzez dzienniczek ucznia,
tel. 61 8 780 641
w godz. 7.30 - 15.00
.

 

Grono Pedagogiczne
2020/2021

matematyka

Anna Kuźniak
Bożena Sierańska
Hanna Rój-Pytel


Lucyna Kaźmierska

fizyka

 Anna Kuźniak

chemia

Maciej Ślósarczyk

język polski

Joanna Niebudek 
Beata Dąbrowska
Marta Matuszak
Małgorzata Cybulska

historia

Dorota Schramm
Marta Matuszak

przyroda

Marlena Głowińska
Monika Śliski

biologia

Monika Śliski

geografia

Monika Śliski

język angielski

Magdalena Cecko
Grzegorz Szałkowski 
Dorota Urbanowicz

język niemiecki

Julita Pawlak

plastyka

Mirosława Korbańska

muzyka

Elżbieta Borowiec

technika

Maciej Ślósarczyk

 
informatyka

Renata Jackowska
Anna Kuźniak
Grzegorz Szałkowski

wiedza o społeczeństwie

Marta Matuszak
Dorota Schramm

wychowanie fizyczne

Konrad Kowalski
Damian Grabowski
Ewelina Toporek
Małgorzata Woźniak
Grzegorz Stawowy

religia

Dorota Flihs
Dorota Nowicka

edukacja dla bezpieczeństwa

 Konrad Kowalski

klasa "0"

Katarzyna Szopińska
Katarzyna Siek
Angelika Bukowska
Natalia Sobczak

nauczanie początkowe

Elżbieta Borowiec
Olga Lewandowska
Iwona Brzezna
Magdalena Nawrocka-Buszyk
Małgorzata Nowak

Katarzyna Buchnat

pedagog szkolny

Ryszarda Kozakiewicz

psycholog szkolny

Agnieszka Przybylak

nauczyciel bibliotekarz

Renata Jackowska

wychowawcy świetlicy

Dorota Nowicka
Monika Śliski
Lucyna Kaźmierska
Olga Lewandowska
Magdalena Nawrocka-Buszyk
Katarzyna Buchnat
Joanna Niebudek
Bożena Sierańska
Dorota Flihs
Ryszarda Kozakiewicz
Dorota Schramm
Iga Pryka


 Powrót

 

 

 

 

Wychowawcy klas
2020/2021

Klasa

Wychowawca

„0” a

Angelika Bukowska oraz Sobczak Natalia

„0” b

Katarzyna Siek oraz Szopińska Katarzyna

I a

 Lewandowska Olga

I b

 Magdalena Nawrocka - Buszyk

II a

Nowak Małgorzata

II b

Buchnat Katarzyna

III a

Elżbieta Borowiec

III b

Brzezna Iwona

IV a

 Damian Grabowski

IV b

Lucyna Kaźmierska 

V a

Monika Śliski

V b

Małgorzata Woźniak

VI a

Marta Matuszak

VI b

Maciej Ślósarczyk

VI c

Konrad Kowalski

VII a

Grzegorz Szałkowski

VII b

Beata Dąbrowska

VIII a

Ewelina Toporek

VIII b

Magdalena Cecko

Powrót

 

 

 

 

 

Administracja szkoły

pracownicy administracji

Ewelina Kwiatkowska - kierownik gospodarczy
Lucyna Markiewicz - sekretarz szkoły
Katarzyna Śródecka - główna księgowa
Magdalena Kaszyńska - specjalista d/s płac

pracownicy obsługi

Katarzyna Szłapka
Emilia Gruchot
Monika Kelma
Eugenia Szymenderska
Marcin Sarnowski
 

  Powrót

 

 

Pedagog i psycholog szkolny
2020/2021

godziny pracy

pedagog

psycholog

poniedziałek

10:30-14:30

8:00 - 13:00

wtorek

10:00 – 15:00
Dyżur dla rodziców

8:00 – 14:30

15:30-17:00
Dyżur dla rodziców

środa

10:00  - 15:00

8:00 – 13:30

czwartek

10:00 - 14:30

8:00 – 12:00

piątek

10:00 - 15:30

8:00 – 13:00

Zadania i zakres działalności pedagoga i psychologa szkolnego:

  • Wszechstronna opieka nad uczniem, pomoc w rozwiązywaniu problemów, interwencje wychowawcze,
  • Ścisła współpraca z rodzicami uczniów, pomoc w procesie wychowania, ułatwienie kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,
  • Kierowanie uczniów mających problemy w nauce na specjalistyczne badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy funkcjonowania dziecka i określenia kierunków dalszej z nim pracy
  • Cykle zajęć socjoterapeutycznych wspierających rozwój uczniów,
  • Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • Zajęcia indywidualne z uczniem (reedukacja, rozmowy terapeutyczne),
  • Współpraca z instytucjami w celu uzyskania pomocy dla uczniów ( m.in. Policja, KOPD )

Powrót

 

 Pielęgniarka szkolna

Opiekę nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna
p. Danuta Baryluk  
w poniedziałki 8:00 - 14:00
w środy 8:00 - 11:00

Powrót

 

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641