SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU


Dyrekcja

 Grono Pedagogiczne

Wychowawcy

Pracownicy administracji

Pedagog i psycholog szkolny

Pielęgniarka

 

 

 

 

Dyrektor szkoły: mgr Dorota Urbanowicz
Dyżur: poniedziałek 14:00 – 15:00

czwartek  8:00 - 9:00


Wicedyrektor: mgr Marlena Głowińska

 Dyżur: poniedziałek  8:00 - 9:00
 czwartek 14:00 - 15:00

 


 

Dyżury nauczycieli

Kontakt z nauczycielami jest możliwy codziennie w godz. pracy nauczyciela
lub w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 lub poprzez dzienniczek ucznia,
tel. 61 8 780 641
w godz. 7.30 - 15.00
.

 

Grono Pedagogiczne
2019/2020

matematyka

Anna Kuźniak
Bożena Sierańska
Wioleta Bogusiewicz
Lucyna Kaźmierska

fizyka

 Hanna Rój - Pytel

chemia

Maciej Ślósarczyk

język polski

Joanna Niebudek 
Beata Dąbrowska
Marta Matuszak
Izabela Gąsiorek-Krowicka

historia

Izabela Gąsiorek-Krowicka
Marta Matuszak

przyroda

Marlena Głowińska
Monika Śliski

biologia

Monika Śliski

geografia

Monika Śliski

język angielski

Magdalena Cecko
Grzegorz Szałkowski 
Dorota Urbanowicz

język niemiecki

Julita Pawlak

plastyka

Mirosława Korbańska

muzyka

Joanna Słowińska

zajęcia techniczne
technika

Grzegorz Szałkowski
Elżbieta Borowiec

zajęcia komputerowe 
informatyka

Renata Jackowska
Anna Kuźniak
Grzegorz Szałkowski

wiedza o społeczeństwie

Marta Matuszak

wychowanie fizyczne

Konrad Kowalski
Damian Grabowski
Ewelina Toporek
Małgorzata Woźniak

religia

Dorota Flihs
Dorota Nowicka

edukacja dla bezpieczeństwa

 Konrad Kowalski

klasa "0"

Urszula Kapustka
Katarzyna Siek
Angelika Bukowska
Klewek Monika

nauczanie początkowe

Elżbieta Borowiec
Olga Lewandowska
Iwona Brzezna
Magdalena Nawrocka-Buszyk
Małgorzata Nowak

Katarzyna Buchnat

pedagog szkolny

Ryszarda Kozakiewicz

psycholog szkolny

Agnieszka Przybylak

nauczyciel bibliotekarz
zajęcia komputerowe

Renata Jackowska

wychowawcy świetlicy

Dorota Nowicka
Monika Śliski
Lucyna Kaźmierska
Olga Lewandowska
Magdalena Nawrocka-Buszyk
Katarzyna Buchnat
Joanna Niebudek
Bożena Sierańska
Dorota Flihs
Izabela Gąsiorek-Krowicka
Ryszarda Kozakiewicz
Monika Klewek
Dorota Schramm
Iga Pryka
Paulina Rola


 Powrót

 

 

 

 

Wychowawcy klas
2019/2020

Klasa

Wychowawca

„0” a

Angelika Bukowska oraz Klewek Monika

„0” b

Katarzyna Siek oraz Urszula Kapustka

I a

 Małgorzata Nowak

I b

 Katarzyna  Buchnat

II a

Elżbieta Borowiec

II b

Brzezna Iwona

III a

Magdalena Nawrocka - Buszyk

III b

Olga Lewandowska

IV a

 Monika Śliski

IV 

 

V a

Marta Matuszak

V b

Lucyna Kaźmierska 

V c

Konrad Kowalski

VI a

Grzegorz Szałkowski

VI b

Wioleta Bogusiewicz

VII a

Ewelina Toporek

VII b

Magdalena Cecko

VIII a

Damian Grabowski

VIII b

Beata Dąbrowska

Powrót

 

 

 

 

 

Administracja szkoły

pracownicy administracji

Ilona Starosta - kierownik gospodarczy
Lucyna Markiewicz - sekretarz szkoły
Katarzyna Śródecka - główna księgowa
Magdalena Kaszyńska - specjalista d/s płac

pracownicy obsługi

Katarzyna Szłapka
Emilia Gruchot
Monika Kelma
Eugenia Szymenderska
Marcin Sarnowski
 

  Powrót

 

 

Pedagog i psycholog szkolny
2019/2020

godziny pracy

pedagog

psycholog

poniedziałek

10:30-14:30

8:00 - 13:00

wtorek

10:00 – 15:00
Dyżur dla rodziców

8:00 – 14:30

15:30-17:00
Dyżur dla rodziców

środa

10:00  - 15:00

8:00 – 13:30

czwartek

10:00 - 14:30

8:00 – 12:00

piątek

10:00 - 15:30

8:00 – 13:00

Zadania i zakres działalności pedagoga i psychologa szkolnego:

  • Wszechstronna opieka nad uczniem, pomoc w rozwiązywaniu problemów, interwencje wychowawcze,
  • Ścisła współpraca z rodzicami uczniów, pomoc w procesie wychowania, ułatwienie kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,
  • Kierowanie uczniów mających problemy w nauce na specjalistyczne badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy funkcjonowania dziecka i określenia kierunków dalszej z nim pracy
  • Cykle zajęć socjoterapeutycznych wspierających rozwój uczniów,
  • Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • Zajęcia indywidualne z uczniem (reedukacja, rozmowy terapeutyczne),
  • Współpraca z instytucjami w celu uzyskania pomocy dla uczniów ( m.in. Policja, KOPD )

Powrót

 

 Pielęgniarka szkolna

Opiekę nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna
p. Danuta Baryluk  
w poniedziałki 8:00 - 14:00
w środy 8:00 - 11:00

Powrót

 

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641