Szkoła Podstawowa nr 45 Od 1 września 2018r. darmowa komunikacja dla poznańskich uczniów!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
14 maja
2018

Od 1 września 2018r. darmowa komunikacja dla poznańskich uczniów!

Od 1 września 2018r. poznańscy uczniowie będą mogli korzystać z szybkich, wygodnych i BEZPŁATNYCH przejazdów komunikacją miejską.

Ulga obowiązywać będzie w strefie A, czyli na terenie miasta Poznania, a korzystać z niej będą mogły dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe na terenie miasta Poznania.

Warunkiem do korzystania z ulgi będzie ważna legitymacja szkolna z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania.

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/od-1-wrzesnia-2018r-darmowa-komunikacja-dla-poznanskich-uczniow-aktualizacja,118264.html

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641