SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PRIORYTETU 3 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

CIESZYMY SIĘ!!! DZIĘKUJEMY!!!

ZACHĘCAMY!!! POLECAMY !!!

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641