SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

W ciągu ostatnich lat nasza szkoła przystąpiła do wielu projektów.

Uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, rozwoju kreatywności, zdobywania laurów na konkursach, zawodach i olimpiadach.

Poprzez zajęcia prowadzone metodą projektów propagowane są ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

Celem prowadzenia tego typu działań jest m.in. promowanie pozytywnych cech charakteru: pilności, pracowitości i aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641