SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

                         Szkoła bez przemocy

    W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła bez przemocy". Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości, jakim jest przemoc szkolna oraz zaangażowanie społeczne uczniów, które jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania przemocy.
    W tym celu podjęto i zrealizowano następujące działania:

  • spotkania z rodzicami,
  • artykuły dla rodziców,
  • spotkania indywidualne dla rodziców,
  • spotkania z pedagogiem i psychologiem,
  • współpraca ze Strażą Miejską,
  • współpraca z Radą Osiedla, Parafią i Akcją Katolicką (organizacja wigilii środowiskowej, Jasełka przygotowane przez dzieci dla ludzi z naszego osiedla),
  • współpraca z Samorządem Uczniowskim i wspólne zorganizowanie Świątecznego Kiermaszu Charytatywnego i Dyskoteki Andrzejkowej, z których dochód został przeznaczony na pomoc w zakupie aparatu słuchowego dla ucznia naszej szkoły,
  • udział w WOŚP,
  • spotkanie uczniów z przedstawicielem policji (pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole, przeciwdziałania przemocy i agresji wśród nieletnich oraz prawnych aspektów łamania prawa przez nieletnich).

   Kluczowym elementem programu jest „KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” - zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje szkoła. Kodeks ma być punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających przemocy w szkole. Podstawową zasadą kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia- nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.


7 czerwca 2010 roku w naszej szkole odbędzie się DZIEŃ BEZ PRZEMOCY. Celem tego dnia jest zintegrowanie całej społeczności szkolnej w „Marszu Pokoju”. Tego dnia odbędą się też działania przeciwko przemocy takie jak: obejrzenie filmu pt. „Jak przeciwdziałać przemocy”, debata uczniów i wychowawców, wykonanie prac plastycznych oraz wspólny mecz piłki nożnej oparty o zasady fair play. W ramach rozwijania idei wolontariatu uczniowie starszych klas będą czytać bajki w klasach młodszych dotyczące przyjaźni, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dorota Nowicka, Agnieszka Przybylak

 

Szkoła bez przemocy

   W  roku szkolnym 2010/11 kontynuowano działania realizowane w poprzednim roku szkolnym. Odbywały się systematycznie spotkania i rozmowy na temat : „KODEKSU SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”. Podsumowaniem naszych działań był dzień bez przemocy, który rozpoczął się „Marszem Pokoju”. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Uczestnicy marszu mieli na sobie zielone koszulki lub bluzy. Po zakończonym pochodzie uczniowie wykonywali plakaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczniowie klas starszych czytali młodszym bajki dotyczące przyjaźni, tolerancji
i szacunku oraz napisali „Apel do Rodziców”. Finałem tego dnia był festiwal piosenki angielskiej, ponieważ jak wszystkim wiadomo MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE.

 

 Dorota Nowicka

KIBICUJĘ FAIR PLAY – OTO HASŁO PROGRAMU SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


    W pierwszym semestrze w ramach programu „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” podjęto i zrealizowano następujące działania:
- współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim – wspólnie zorganizowaliśmy dyskotekę andrzejkową
- odbył się TYDZIEŃ WOLONTARIATU
- „Dzień życzliwości”
- projektowaliśmy koszulki „Kibicuję fair play”
- współtworzyliśmy ze Strażą Miejską – otrzymaliśmy ulotki dla dzieci na temat BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI
- cała szkoła uczestniczyła w pogadance na temat „Uwaga obcy” prowadzonej przez panią psycholog i panią pedagog.

 

 

Dorota Nowicka


     Każdego roku w czerwcu przypada DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. KIBICUJEMY FAIR PLAY to hasło tegorocznego dnia SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.
     Uczniowie klas VB, VIA, VIB przygotowali kodeks fair play,  z którym wszyscy się zapoznaliśmy.
Uczniowie klas I-III wycinali flagi polskie i ukraińskie oraz robili plakaty. Dziewczynki z klas starszych zatańczyły do hymnu EURO-SPOKO. Klasy sportowe układały hymn kibica. Dla całej szkoły został ogłoszony konkurs na logo SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Przedstawiciele klas IV-VI brali udział w konkursie na znajomość KODEKSU SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Wybrani wolontariusze czytali najmłodszym bajki o przyjaźni. Jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń w tym dniu były mecze nauczyciele kontra uczniowie. Na zakończenie wszyscy uczestniczyliśmy w marszu pokoju ulicami naszej dzielnicy kibicując fair play.

Zdjęcia

 


Rok szkolny 2012/13

UCZYMY SIĘ W BEZPIECZNEJ SZKOLE

    Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” Fundacji Państwo Obywatelskie działającej w partnerstwie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

    Program „Bezpieczna szkoła” ma na celu budowanie szkoły wymagającej i wspierającej uczniów. W programie zostały wzmocnione: umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców oraz kształtowane były umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów.
Program wzmocnił również funkcję wychowawczą szkoły, sprzyjał budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.

     Priorytety „Bezpiecznej Szkoły”
- zachęcanie uczniów do wspólnego budowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
- poszerzenie repertuaru środków oddziaływania na uczniów,
- uzmysłowienie rodzicom ich roli w tworzeniu atmosfery szkolnej.

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641