SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Do oddziału przedszkolnego

Do szkoły podstawowej

Do gimnazjum

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej

www.poznan.pl/mim/oswiata/

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641