SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

ul. Harcerska 3
61 - 011 Poznań
tel. / fax: 61 8 780 641
e - mail:

szp45@poczta.onet.pl

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641