SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Projekt czytelniczy był realizowany w klasie IIb i w świetlicy klas drugich. Dzieci podczas spotkań z książkami z Wydawnictwa Miasta Poznania poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą rodzinnego miasta. Na warsztatach pt. "Budujemy gród" na podstawie książki Elizy Piotrowskiej przybliżyliśmy sobie postacie Dobrawy i księcia Mieszka I. Zajrzeliśmy do wnętrza dawnych osiedli - grodów. A następnie postaraliśmy się takie osady wybudować.

więcej zdjęć...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641