SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

 

W maju zakończył się projekt realizowany przez klasę 2a „Edukacja globalna dla najmłodszych” zorganizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu uczniowie poznali kulturę Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej. Odbyły się 3 warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów oraz zajęcia z wychowawcą według przygotowanych materiałów. Podczas zajęć uczniowie poznali codzienność swoich rówieśników, odległą przyrodę, różnorodność ale i podobieństwa regionów świata. Treści projektu skupiły się wokół wybranych krajów Globalnego Południa: Ghany, Kenii, Boliwii, Peru, Zambii i Mongolii. Nie zabrakło również dobrej zabawy. Enchoque, Banyoka, Titicaca hula bula to nazwy niektórych zabaw z różnych stron świata. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, więc mimo, iż projekt dobiegł końca, przygoda z tematyką globalną będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym.

Edukacja wielokulturowa buduje otwartość wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, pochodzeniu, religii, tradycji, stylu życia, a – co za tym idzie – bliskość z innymi ludźmi i postawy empatyczne. Dzieci nauczyły się, jak wiele nas łączy, a jednocześnie przygotowuje do życia w świecie pełnym różnorodności i utwierdza w przekonaniu, że różnorodność ta jest stanem jak najbardziej naturalnym i pożądanym.

 


 

Zapraszamy do obszernej fotorelacji z projektu :-)

więcej zdjęć....

więcej zdjęć...

więcej zdjęć...

więcej zdjęć...

więcej zdjęć...

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641