SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

PROJEKT „MALI ODKRYWCY”

 Klasy I uczestniczyły w II semestrze w projekcie „Mali odkrywcy”. Projekt realizowany był wspólnie z Muzeum Archeologicznym i Bramą Poznania. Podczas cyklu spotkań w muzeum dzieci poznały dawne zwyczaje świąteczne, dowiedziały się skąd się wzięły dinozaury i dlaczego wyginęły oraz poznały zabawki i zabawy naszych pradziadków. Natomiast na ostatnich zajęciach terenowych w Bramie Poznania i Katedrze Poznańskiej dowiedziały się o pierwszych władcach i początkach powstania naszego państwa. Wyjścia do Muzeum Archeologicznego i na Ostrów Tumski umożliwiły dzieciom poznanie wielu archeologicznych ciekawostek. W klasie II chcemy kontynuować taki sposób obcowania z historią.

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641