SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zorganizowany w ramach projektu Cyberbezpieczni.pl zgromadził uczniów klas IV-VI naszej szkoły w auli. 
              Młodzież dowiedziała się, jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci. Odbyły się również warsztaty dla dzieci, których celem stało się odwzorowanie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej może znaleźć się młody użytkownik Internetu. Pokazano jak ważne jest właściwie logowanie i szyfrowanie korespondencji. Uzupełnieniem warsztatów było obejrzenie filmu poświęconego wspomnianej tematyce.
              Spotkanie w naszej szkole było jednym z 285 Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego, inicjatywy tak ważnej dla uczniów tej szkoły.

więcej zdjęć...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641