SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

   Terminy indywidualnych spotkań rodziców  z nauczycielami ustalamy  po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym.

 


 Dnia 15.03.2018 w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy  w roku szkolnym 2018/19 rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych. Dzieciom towarzyszyli rodzice. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Dorota Urbanowicz. Następnie wszyscy obejrzeli przedstawienie pt. „Kaczka Dziwaczka”, w którym aktorami byli rodzice uczniów klas I-III. Potem swoje umiejętności zaprezentowali zapaśnicy z KS „Sobieski”.

Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały atrakcje (plastyczne, komputerowe, sportowe), a rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Cieszymy się, że dzieci i rodzice mogli poznać naszą szkołę.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA ...

„Cała naprzód ku morskiej przygodzie”

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

IM. ORP „POZNAŃ”  

W POZNANIU  UL. HARCERSKA 3

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

DZIECI 6-LETNIE (2012)
(na wniosek rodziców Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpoczą
ć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną)

oraz 7-LETNIE  (2011), WRAZ Z RODZICAMI

/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LUB KLASA PIERWSZA/

   NA „DRZWI OTWARTE”, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

W CZWARTEK 15 MARCA 2018r.

O GODZINIE 17.00

W AULI NASZEJ SZKOŁY!

W PROGRAMIE:

·        ZAPOZNANIE RODZICÓW I DZIECI Z OFERTĄ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY

·        MOC ATRAKCJI I NIESPODZIANEK  DLA DZIECI

·        ROZMOWY INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI

·        MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA SZKOŁY

 

PRZYJDŹ ! ZOBACZ ! BAW SIĘ I UCZ RAZEM Z NAMI !

 


     Dnia 23 marca 2017r. nasza szkoła otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych oraz oddziałach przedszkolnych. Liczne grono gości obejrzało taneczne i recytatorskie popisy uczniów klas drugich. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały piosenki w języku angielskim. Pani dyrektor przedstawiła kilka informacji na temat szkoły oraz poinformowała, że informacje  o naborze na rok szkolny 2017/2018 pojawią się na stronie internetowej szkoły w drugiej połowie kwietnia. Rodzice obejrzeli także film o SP45. Następnie goście w towarzystwie pań dyrektor zwiedzili szkołę, oglądali sale lekcyjne, bibliotekę i świetlicę. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz warsztatach teatralnych. Na zakończenie wszyscy podziwiali wspaniałe umiejętności naszych małych zapaśników, którzy trenują w naszej szkole pod patronatem Klubu Sobieski.

 ZOBACZ WIĘCEJ... 


 

Dnia 18 lutego 2016 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne dla przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, którzy wraz z rodzicami mieli okazję poznać bliżej naszą szkołę. Pani dyrektor Dorota Urbanowicz zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, jej bogatą bazę dydaktyczną, różnorodność zajęć pozalekcyjnych, sportowe osiągnięcia uczniów. Dla małych i dużych gości przygotowano krótki program artystyczny, wesołą inscenizację „Pana Kleksa” oraz film promujący szkołę, przybliżający codzienne zajęcia uczniów klas młodszych. Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekało wiele atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy ruchowe w auli szkoły i na wewnętrznym placu zabaw. W sali gimnastycznej obejrzały pokazy zapaśnicze oraz zajęcia z gry w piłkę ręczną klas trzecich. W bibliotece uczniowie z kółka bibliotecznego zaprosili przybyłe dzieci do wspólnej zabawy z bajkowymi rymowankami. Ogromne emocje wzbudziły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Pod opieką uczniów klas starszych i nauczycieli miały okazję zostać „małymi odkrywcami” wykonując samodzielnie doświadczenia. Korzystały także z tablicy interaktywnej oraz miały zajęcia w pracowni informatycznej. Zwiedziły salę oddziału przedszkolnego, gdzie wzięły udział w warsztatach teatralnych. Mali goście bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Dla rodziców „drzwi otwarte” były okazją do spotkania z dyrekcją, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami świetlicy, logopedą oraz rodzicami Rady Rodziców.

Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za przybycie, duże zainteresowanie pracą naszej szkoły, miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas!

To był wyjątkowy dzień, pełen wrażeń!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


więcej zdjęć...

 

 

Baw się i ucz razem z nami, czyli…

5 lutego 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne dla przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z rocznika 2008 -2010. Podczas spotkania goście obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas najmłodszych. Po programie rodzice mogli zwiedzić szkołę, zapoznając się z całą ofertą, jaką nasza placówka dysponuje i do której zachęca. Dzieci natomiast pod opieką nauczycieli i uczniów klas starszych wzięły udział w wielu atrakcjach. W bibliotece wysłuchały ciekawej bajki a w sali gimnastycznej wzięły udział w zabawach z folią. Korzystały także z tablicy interaktywnej oraz grały w gry komputerowe. Podczas zajęć plastycznych natomiast uzupełniały sylwetę bałwanka i nadstawiały policzki lub rączki do wymalowania rybek. Spacer po szkole dzieci zakończyły w auli szkoły na wewnętrznym placu zabaw, gdzie z radością pokonywały tory przeszkód. „Drzwi otwarte” to dla rodziców okazja do poznania szkoły oraz spotkania z dyrekcją i nauczycielami. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za zainteresowanie naszą szkołą.

 

więcej...

 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

DZIECI 5 LETNIE (2010), 6 LETNIE (2009)

ORAZ 7 LETNIE (2008, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ JESZCZE DO KLASY PIERWSZEJ)

WRAZ Z RODZICAMI

/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LUB KLASA PIERWSZA/

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓRE

ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 5.02.2015 r.

O GODZINIE 17.00 W AULI NASZEJ SZKOŁY!

W PROGRAMIE:

·         ZAPOZNANIE RODZICÓW I DZIECI Z OFERTĄ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY

·         MOC ATRAKCJI I NIESPODZIANEK DLA DZIECI

·         ROZMOWY INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI

·         MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZENIA SZKOŁY

 

PRZYJDŹ ! ZOBACZ ! BAW SIĘ I UCZ RAZEM Z NAMI !

 

Sobotni poranek pełen atrakcji, czyli Drzwi Otwarte w SP 45


      22 lutego 2014 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne dla przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz ich rodziców. Po krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej ofertę edukacyjną szkoły, goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez najmłodszych uczniów naszej placówki.
      Podczas zwiedzania szkoły na maluchy czekało wiele atrakcji. W sali gimnastycznej dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych, podczas których mogły się wykazać swoimi aktorskimi umiejętnościami. Zobaczyły także jak korzystać z tablicy interaktywnej podczas nauki języka angielskiego, mogły też pograć w gry komputerowe w sali informatycznej. Ogromne emocje wzbudziły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały zwierzaki oraz kwiaty z balonów. W sali przyrodniczej maluchy z ogromnym zainteresowaniem przyglądały się doświadczeniom, a nawet same mogły pobawić się w małego badacza. Nie zabrakło zajęć ruchowych, dzieci z wielką radością pokonywały tor przeszkód przygotowany w auli szkolnej. Dla rodziców drzwi otwarte były okazją do poznania zasad funkcjonowania szkolnej świetlicy, zapoznania się z ofertą szkoły oraz spotkania z dyrekcją i nauczycielami. Na zakończenie kuchcik poczęstował wszystkich pysznymi kanapkami.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za zainteresowanie pracą naszej szkoły.


więcej ...


 

 

 


Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych
i oddziałów przedszkolnych

3 czerwca 2013r. (poniedziałek), godz. 1700 .

Serdecznie zapraszamy.


 

Drzwi Otwarte w SP 45 – oj się działo!

   Dnia 19 lutego 2013 r. nasza szkoła zorganizowała Drzwi Otwarte dla przyszłych uczniów rozpoczynających naukę w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej. W atrakcyjny sposób zaprezentowano dzieciom i ich rodzicom miejsce nauki.
    Dla małych i dużych gości przygotowano krótki program artystyczny oraz prezentację multimedialną przybliżającą codzienne zajęcia uczniów klas młodszych. Zwiedzanie szkoły było dla rodziców wyjątkową okazją do spotkania z dyrekcją i poznania nauczycieli. Ważne też było zapoznanie z obowiązującymi podręcznikami, zasadami funkcjonowania świetlic i stołówki. Rodzice mieli możliwość skorzystania
z konsultacji pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. Dzieci natomiast mogły uczestniczyć w różnych zajęciach zorganizowanych w kilku salach lekcyjnych. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i na placu zabaw. Mali goście wykazali się też dużą pomysłowością podczas wykonywania prac plastycznych, a pod opieką nauczycieli korzystali z tablicy interaktywnej
i komputerów. To był wyjątkowy dzień.
    Dziękujemy rodzicom i ich pociechom za tak duże zainteresowanie pracą naszej szkoły. Takie spotkanie ze szkołą jest bardzo ciekawym doświadczeniem dla przyszłych uczniów.


zobacz więcej


Drogie dzieci, czekamy na Was już we wrześniu!

Małgorzata Nowak, Ewa Przybył


Drzwi Otwarte w SP 45  - 2012/13

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP 45 zapraszają
rodziców z dziećmi (5, 6, 7-letnimi)
na "Drzwi Otwarte" w dniu 19.02.2013r. o godz. 1700 .

W programie spotkania liczne atrakcje.
Liczymy na Państwa obecność.


DRZWI OTWARTE W SP 45  -  2011/12

    Dnia 7.03.2012r. w Naszej szkole odbyły się drzwi otwarte. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem pani Dyrektor, która przywitała przybyłych rodziców oraz dzieci.Po krótkiej prezentacji multimedialnej o szkole, najmłodsi uczniowie zaprezentowaliswoje talenty w programie artystycznym. W drugiej części spotkania dzieci pod opieką nauczycieli miały możliwość  uczestniczenia w zajęciach komputerowych, sportowych oraz plastycznych.
     W tym samym czasie rodzice razem z panią Dyrektor zwiedzili szkołę. Zapoznali się z obowiązującymi podręcznikami, zasadami funkcjonowania świetlic i stołówki. Zainteresowani mogli skonsultować się
z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem.
     Na koniec chętni rodzice wypełnili i oddali karty zgłoszenia dzieci do szkoły.

Galeria

Ewelina Toporek

 

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

7 marca 2012r. (środa), godz. 17
00

Program spotkania:

 • spotkanie w auli z dyrektorem szkoły i nauczycielami,
 • prezentacja multimedialna,
 • występ uczniów,
 • oferta szkoły,
 • zwiedzanie szkoły.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci.

 

 

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego
  - 7 czerwca 2011, godzina 1700

Program spotkania:

 • Spotkanie w auli szkoły - powitanie przybyłych rodziców przez dyrekcje szkoły.
 • Występ uczniów klas IV - Projekt "Zrozumieć Świat".
 • Odczytanie list uczniów poszczególnych klas.
 • Prezentacja zajęć na Strefie Rekreacji Dziecięcej.
 • Spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci.

 


ZAPRASZAMY DO SP 45 NA „DRZWI OTWARTE”

  26. 02. 2011r. o godz. 1000

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci.

Zapisy na rok szkolny 2011/2012:

 • do oddziału przedszkolnego - dzieci 5 i 6 letnie (rocznik: 2006 i 2004).
  Ze względu na ograniczona liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym prosimy o pilne zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.
 • do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie (rocznik: 2005 i 2004).

Karty zgłoszeń dzieci można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 15 00,
(w czasie ferii zimowych sekretariat czynny w godz. 9 00 - 13 00).

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców wraz z pociechami na „Drzwi otwarte” do Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań”. Nasza szkoła mieści się w monitorowanym budynku. Nauka odbywa się na jednej zmianie. Odział przedszkolny i pierwsza klasa zajmują przestronne sale wyposażone w odpowiednie meble, zabawki i miejsce rekreacyjne przystosowane do pracy z dziećmi pięcioletnimi, sześcioletnimi i siedmioletnimi. Uczniowie objęci są opieką psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy. Szkoła posiada nowoczesne: salę gimnastyczną, aulę, pracownię komputerową, pracownię przyrody i języka angielskiego wyposażone w tablice interaktywne, bibliotekę szkolną, świetlicę i stołówkę. Od roku szkolnego 2010/2011 w szkole prowadzona jest klasa sportowa. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.15 do 17.00 (oddzielnie działa świetlica dla oddziału przedszkolnego i oddzielnie świetlica dla uczniów klas pierwszych). Fundacja „Familijny Poznań” prowadzi w naszej szkole bezpłatne przedszkole „Biedronki. W stołówce wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Istotnym elementem wspomagającym osobowy rozwój uczniów jest wychowanie morskie, w realizacji którego ważną rolę odgrywa patron szkoły – ORP „Poznań”. Co roku uczniowie klas IV wyjeżdżają do Świnoujścia zobaczyć w porcie wojennym NASZ OKRĘT. Dzięki temu poznają nie tylko „życie na jednostce”, ale zwiedzają muzea i zabytki poświęcone morzu. Już po raz siódmy w szkole działał Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

ZAPEWNIAMY NAJMŁODSZYM:

-doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

-zajęcia umuzykalniające,

- zajęcia komputerowe,

- naukę języka angielskiego,

-gimnastykę korekcyjną,

-zajęcia logopedyczne,

-zajęcia w bibliotece szkolnej z kącikiem komputerowym oraz kinem domowym,

-pomoc pedagogiczną i psychologiczną,

-posiłki w stołówce szkolnej,

-opiekę medyczną.

WYRÓŻNIAJĄ NAS:

- klasy sportowe (profil piłka nożna),

-świetlica środowiskowa,

-świetlica dla oddziału przedszkolnego,

świetlica dla pierwszoklasistów

-świetlica dla dzieci starszych,

-koła zainteresowań,

-liczne konkursy, projekty,

-imprezy środowiskowe,

-wielofunkcyjne boisko sportowe,

-zewnętrzna stacjonarna siłownia.

Nasze dane: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. ORP „Poznań”

ul. Harcerska 3; 61- 011 Poznań

tel. (61) 8 780 641

www.szp45.pl

szp45.poczta.onet.pl

Dyrektor SP45 Małgorzata Borowiak

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641