SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

2017/2018

Tegoroczna edycja Dni Bezpiecznego Internetu odbyła się pod hasłem "Razem zmieniamy Internet na lepsze".  Udział w obchodach wzięli uczniowie klas III - VI.

Podczas zajęć komputerowych, spotkań z wychowawcami oraz zajęć technicznych uczniowie oglądali filmy związane z bezpieczeństwem w sieci, wspólnie w grupach tworzyli plakaty, mieli pogadanki klasowe, a nawet podczas debaty uczniowskiej poruszali tematy związane z zachowaniem w sieci.

 
Obchody zostały rozpoczęte oglądaniem filmów popularyzujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz pogadanką z wychowawcą na temat netykiety. Następnie uczniowie podczas zajęć technicznych w grupach tworzyli plakaty, które zostały rozwieszone na korytarzu szkoły. Kolejnym etapem, w trakcie zajęć komputerowych, było poznanie stron Internetowych, które pokazują jak bezpiecznie można korzystać z komputera oraz sieci. Uczniowie klas VI tworzyli prezentacje multimedialne dot. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Z kolei uczniowie klas IV tworzyli własne zasady, które powinny obowiązywać, żeby Internet był przyjazny dla każdego. Podczas debaty uczniowskiej zostały poruszone tematy przemocy oraz cyberprzemocy. Przed nami ostatni punkt obchodów - spotkanie z policją, która omówi możliwe konsekwencje cyberprzemocy oraz cyberprzestępstw.  

Na tym tegoroczne obchody DBI w SP - 45 zostaną zakończone. Ale już są planowe przygotowania do udziału w następnych obchodach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. 

więcej zdjęć...
 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641