SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” to projekt realizowany w ramach „Bezpieczna+”- rządowego programu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nasza szkoła przystąpiła do jego realizacji.
Cel projektu:
Projekt skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez tworzenie w nich przyjaznego środowiska pracy i nauki. Działania mają na celu prewencję przeciwko wystąpieniu zagrożenia, jakim jest szeroko pojęty akt terroryzmu, poprzez stworzenie właściwych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w postaci wtargnięcia osób niebezpiecznych z zewnątrz (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów).
Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Przegląd stanu bezpieczeństwa w szkołach,
2. Wydanie rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia,
3. Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

źródło:bialogard.policja.gov.pl

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641