SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siły. Nasza szkoła realizuje zadania zawarte w programie poprzez wdrażanie standardów.

Realizacja programu Chronimy Dzieci oznacza, że:
nasza szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka,
chroni dane osobowe dziecka,
dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu,
posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personalu
pracownicy szkoły są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa,
pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641