SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

 "Boisko mój drugi dom" - program zajęć z piłki nożnej.

Szkoła realizuje program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 5-6 z piłki nożnej w ramach środków pozyskanych na ten cel w drodze konkursu na organizację zajęć dodatkowych. Program "Boisko mój drugi dom" ma przybliżyć uczniom szkolne obiekty sportowe aby stworzyć miejsce do rozwoju pasji i talentu. Zajęcia są realizowane dla chłopców i dziewcząt chcących podnosić swoje umiejętności gry w piłkę nożną. Treningi odbywaja się na szkolnym boisku, sali gimnastycznej czy boisku naturalnym. 

więcej zdjęć...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641