SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
16 lutego
2017

Apel podsumowujący pierwszy semestr nauki w klasach 0-III

16 lutego
2017

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641