SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
26 czerwca
2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

26 czerwca
2015

KLASY SZÓSTE ŻEGNAJĄ SIĘ Z SP 45

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641